top of page

De Arm van Johannes de Doper

Groningen, 8 mei 2020

 

De Arm van Johannes de Doper. Een kostbaar middeleeuws reliek in de Groninger Martinikerk is een uitgave van de Vereniging Vrienden Martinikerk (VVM) in Groningen en de Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse (SBKY) in Haren, ter gelegenheid van de 800-ste verjaring van het bezoek van Caesarius van Heisterbach aan Yesse en de Martinikerk in 1220. Auteur is Bart Flikkema uit Haren, die al jaren bezig is om details over het klooster Yesse aan de vergetelheid te ontrukken. Hij koppelde de geschiedenis van de arm van ‘Sint Jan’ aan die van de Yesser nonnen. 

ISBN/EAN 978-90-9032024-3, NUR 693, € 10,00, 64 pp.

Het boekje is in de boekhandel, bij Bezoekerscentrum klooster Yesse  en in de Martinikerk te koop.

Over de Arm en de Wonderen

De rechter arm van Johannes de Doper werd eeuwen bewaard in de Martinikerk in Groningen. Het reliek kwam volgens de verhalen rechtstreeks uit de Levant, dankzij een slimme koopman. En met de invoering aan het einde van de zestiende eeuw van het ‘gereformeerde geloof’ als enige toegestane religie verdween de arm weer om tot op heden nooit meer terug te keren.
In het vrouwenklooster Yesse, onder de rook van Haren, passeerden wonderen en visioenen, waarbij de Heilige Maagd Maria en het Christus-kind een hoofdrol speelden. Een houten beeld bewoog, uitgeblazen kaarsen bleven branden.
En het was de cisterciënzer monnik Caesarius die samen met zijn abt Henricus uit Heisterbach onder meer Yesse en de Martinikerk bezocht. Het was het jaar Onzes Heren 1220. Caesarius beschreef de Yesser wonderen en het bijzondere reliek in de Martinikerk.

bottom of page