Processie, lezingen en cantate in april 2022

Van Yesse naar Sint Jan,

middeleeuwse mirakelen

in kerk en klooster

In het jaar 1220 bezochten de cisterciënzer monnik Caesarius en zijn abt Henricus van Heisterbach het vrouwenklooster Yesse onder de rook van Groningen en de Groningse Martinikerk. Achthonderd jaar later zou aan dat bezoek een driedaags evenement in Groningen worden gewijd. Covid19 gooide roet in het eten en doet dat nu voor de tweede keer. Het evenement staat nu geboekt voor april 2022.

 

Op het programma staan onder meer een ‘processie van Yesse naar de Martinikerk’, lezingen, exposities en de uitvoering van de Caesarius-Cantate. Dat gebeurt op initiatief van het Bezoekerscentrum Klooster Yesse, de Vereniging Vrienden Martinikerk en het Centrum voor Religie en Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen dat samenwerkt met de University of Birmingham. De meeste activiteiten vinden plaats in de Martinikerk.

Dit jaar zullen enkele onderdelen van dit evenement virtueel plaatsvinden, maar het merendeel van de activiteiten zal in 2022 in natura worden georganiseerd.

 

Caesarius komt tot leven

Dit voorjaar staat een digitale masterclass van Dr. William Purkis van de Universiteit van Birmingham op het programma. Het betreft een college over Caesarius en diens bezoek aan de Martinikerk. De geplande publiekslezing van Purkis schuift wel door naar 2022 (29 april). Dat geldt ook voor een lezing over ‘De Arm van Johannes de Doper’ die in de middeleeuwen in de Martinikerk werd vereerd. Bovendien wordt dan de film ‘Caesarius’ van Willem Hoiting vertoond. Dít voorjaar zal een digitaal voorproefje van een grote expositie in de Martinikerk te zien zijn. De werkelijke expositie en parallelle exposities in de Groninger Archieven en in de Universiteitsbibliotheek zijn ook doorgeschoven naar 2022.

 

Processie vanaf Yesse

Op zaterdag 30 april 2022 vertrekt vanaf Yesse een processie naar de Martinikerk waarin ook ‘Caesarius en zijn abt Henricus’ meelopen. De wandeling zal in het komende voorjaar wel virtueel te lopen zijn. Studenten van de Hanzehogeschool zijn bezig met de voorbereiding. Voor 2022 staan verder gepland de uitvoering van een door Chris Fictoor gecomponeerde Caesarius-Cantate, terwijl lezingen van Dr. Jaap van Moolenbroek en Dr. Anneke Mulder-Bakker op het programma staan. Zij zullen spreken over klooster-gerelateerde onderwerpen.

 

Vasten in Middeleeuwen en nu

Op donderdagavond 28 april 2022 vindt in Brouwerij Martinus in Groningen nog een bijeenkomst voor studenten plaats met onder meer twee lezingen over het vasten in de Middeleeuwen en over het hedendaagse vasten. Dit onderdeel is geïnitieerd door de Studentenkoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties (SKLO) in Groningen.