top of page
kruidentuin

Kruidentuin bij het bezoekerscentrum is 's zomers te bezoeken

bzc in sneeuw

Bezoekerscentrum in de winter

Het Bezoekerscentrum Klooster Yesse is als particulier initiatief gebouwd en op 2 september 2006 geopend door Henny Groenendijk, toenmalig provinciaal archeoloog van Groningen.

In 2010 is de (ANBI) Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse opgericht. Vanaf het prille begin wordt het bestuur gevormd door Annemiek Bos (VZ/PM), Marry Heidema (Secr.) en Hein Bekenkamp (lid).

Doelstellingen stichting Bezoekerscentrum klooster Yesse:

Het bezoekers/informatiecentrum betreft het voormalig klooster Yesse en haar bewoners (Cisterciënzer nonnen), het centrum staat op het voormalige kloosterterrein.

Het Bezoekerscentrum geeft informatie over het voormalig klooster door:

- Wandpanelen waarop in het kort de geschiedenis en enkele bijzonderheden van het klooster worden weergegeven;
- Een vitrinekast waarin vondsten vanuit de kloostertijd en daarna getoond worden;
- Schriftelijk informatie/documentatiemateriaal ter inzage;.
- Het centrum verzamelt doorlopend de resultaten van onderzoek naar de geschiedenis en archeologie van het klooster; 

- Sinds 2017 biedt het gelegenheid aan archeologiestudenten voor jaarlijks veldwerk, resultaten en informatie over de onderzoeken zijn aanwezig.

Publieksvoorlichting:

- Regelmatig worden lezingen en rondwandelingen (Kloosterwandelingen) gehouden op aanmelding. Let op aankondigingen op deze website en onze facebookpagina of ga meteen naar 'contact' voor onze aanmeldmodule.

- Op afspraak kan voor groepen een presentatie worden verzorgd in en rond het centrum, waarbij in verband met de beschikbare ruimte rekening gehouden moet worden met een maximum aantal bezoekers van hoogstens 15 personen per keer. Bij geschikt ‘buitenweer’ is er mogelijkheid voor grotere groepen.

- Schooklassen (bovenbouw BSO) zijn welkom in overleg / op afspraak, individuele kindermiddagen ook in samenwerking met jeugdgidsen van st. Het Groninger Landschap worden in de zomerperiode georganiseerd. Zie ook onder 'Agenda actueel'.

- Enkele keren per jaar worden begeleide fiets- en wandeltochten georganiseerd, rond en door het voormalige kloosterland en uithoven (naar Kropswolde, rond het voormalige corpusland rond Menkeweer)

- Een refugiawandeling langs resten van kloosters en refugia in de stad Groningen is mogelijk.

- Afspraak voor een presentatie op een eigen locatie (dan ook voor grotere groepen) is mogelijk.

- Yesse biedt een serie publicaties aan, zie hiervoor onde rtabblad 'Publicaties', hier ook films.

Verder:

Voor (grote en kleinere) onderzoekers is naast genoemde (en meer) informatie een ruime (privé)bibliotheek beschikbaar. In principe wordt niet uitgeleend.

Het centrum bedoelt door bovenstaande activiteiten tevens de cultuurhistorische waarde van dit deel van het zogenoemde Tussengebied onder de aandacht te brengen. Het feit dat het centrum is gebouwd op het voormalig kloosterterrein geeft hieraan een extra belevingsdimensie.

cenrum midden
bottom of page