kruidentuin

Kruidentuin bij het bezoekerscentrum is 's zomers te bezoeken

bzc in sneeuw

Bezoekerscentrum in de winter

Het Bezoekerscentrum Klooster Yesse is als particulier initiatief gebouwd en op 2 september 2006 geopend door Henny Groenendijk, toenmalig provinciaal archeoloog van Groningen.

In 2010 is de (ANBI) Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse opgericht. Vanaf het prille begin wordt het bestuur gevormd door Annemiek Bos (VZ/PM), Marry Heidema (Secr.) en Hein Bekenkamp (lid).

Doelstellingen bezoekerscentrum Yesse

Het Bezoekers/informatiecentrum betreft het voormalig klooster Yesse en haar bewoners (Cisterciënzer nonnen), het centrum staat op het voormalige kloosterterrein.

Het Bezoekerscentrum geeft informatie over het voormalig klooster door:

Een wand met panelen waarop in het kort de geschiedenis en enkele bijzonderheden van het klooster worden weergegeven;
Een vitrinekast waarin vondsten vanuit de kloostertijd en daarna getoond worden;
Schriftelijk informatie/documentatiemateriaal is ter inzage.
Het centrum is daarnaast een plek waar de resultaten van doorlopend onderzoek naar de geschiedenis van het klooster een plek kunnen vinden en verder uitgedragen kunnen worden.

Op afspraak kan voor groepen een presentatie worden verzorgd in en rond het centrum, waarbij in verband met de beschikbare ruimte rekening gehouden moet worden met een maximum aantal bezoekers van hoogstens 15 personen per keer. Bij geschikt ‘buitenweer’ is er mogelijkheid voor grotere groepen. Afspraak voor een presentatie op een eigen locatie (dan ook voor grotere groepen) is mogelijk.

Enkele keren per jaar worden begeleide fiets- en wandeltochten georganiseerd, rond en door het voormalige kloosterland.

Het centrum bedoelt door bovenstaande activiteiten tevens de cultuurhistorische waarde van dit deel van het zogenoemde Tussengebied onder de aandacht te brengen. Het feit dat het centrum is gebouwd op het voormalig kloosterterrein geeft hieraan een extra belevingsdimensie.