top of page
snapshot01.jpg
wandeling05_edited.jpg

Wandelcanon op Martinibeiaard

Op de speeltrommel van de Martinitoren heeft toenmalig stadsbeiaardier Auke de Boer in de eerste week van januari 2021 de ‘wandelcanon’ gestoken. Elk derde kwartier van het uur weerklonk over de stad Groningen een melodie van de hand van Chris Fictoor. Het is een klein onderdeel van de Caesarius-cantate, speciaal gecomponeerd door Fictoor ter gelegenheid van het project ‘Van Yesse naar Sint Jan’.

 

Het driedaagse evenement (28, 29 en 30 april 2022) schenkt aandacht aan het bezoek van de cisterciënzer monnik Caesarius en zijn abt Henricus van Heisterbach aan het vrouwenklooster Yesse onder de rook van Groningen en de Groningse Martinikerk, inmiddels 802 jaar geleden.

 

Een van de onderdelen van dit project betreft een processie vanuit het Harense Essen naar de Groninger binnenstad. Het is de route die de abt en Caesarius in 1220 moeten hebben gelopen vanuit het klooster Yesse naar de Martinikerk. Tijdens die processie, nu op zaterdag 30 april 2022, zal de wandelcanon regelmatig gezongen worden. In het eerste kwartaal van 2021 was deze canon dus op het carillon van de Martini te horen (klik hier om de videofilm van Willem Hoiting te zien).

Zelf meelopen op zaterdag 30 april tijdens de processie: bekijk het filmpje

 

Het project ‘Van Yesse naar Sint Jan’ wordt voorbereid door een werkgroep, gevormd door het Bezoekerscentrum Klooster Yesse, de Vereniging Vrienden Martinikerk, het Centrum voor Religie en Erfgoed (RUG) en het Groninger Instituut voor Archeologie (RUG).

 

 

bottom of page