snapshot01.jpg
wandeling05_edited.jpg

Wandelcanon op Martinibeiaard

Op de speeltrommel van de Martinitoren heeft stadsbeiaardier Auke de Boer in de eerste week van januari 2021 de ‘wandelcanon’ gestoken. Elk derde kwartier van het uur weerklinkt over de stad Groningen een melodie van de hand van Chris Fictoor. Het is een klein onderdeel van de Caesariuscantate, speciaal gecomponeerd door Fictoor ter gelegenheid van het project ‘Van Yesse naar Sint Jan’.

 

Vorig jaar mei zou dit driedaagse evenement aandacht schenken aan het bezoek van de cisterciënzer monnik Caesarius en zijn abt Henricus van Heisterbach aan het vrouwenklooster Yesse onder de rook van Groningen en de Groningse Martinikerk, achthonderd jaar geleden. Corona steekt daar tot tweemaal toe een stokje voor. Het evenement is nu uitgesteld tot 28, 29 en 30 april  2022.

 

Een van de onderdelen van dit project betreft een processie vanuit het Harense Essen naar de Groninger binnenstad. Het is de route die de abt en Caesarius in 1220 moeten hebben gelopen vanuit het klooster Yesse naar de Martinikerk. Tijdens die processie, nu op zaterdag 30 april 2022, zal de wandelcanon regelmatig gezongen worden. In het eerste kwartaal van 2021 was deze canon op het carillon van de Martini te horen (klik hier om de videofilm van Willem Hoiting te zien).

 

Het project ‘Van Yesse naar Sint Jan’ wordt voorbereid door een werkgroep, gevormd door het Bezoekerscentrum Klooster Yesse, de Vereniging Vrienden Martinikerk en het Centrum voor Religie en Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen dat samenwerkt met de University of Birmingham.