top of page

Overzicht van het kloosterterrein vanuit zuidelijke richting. Het terrein is zichtbaar als de rechthoek binnen de praktisch volledig intacte kloostergracht. (Aerophoto Eelde)

Het vrouwenklooster Yesse

Het klooster Yesse, ook Jesse of Essen, was een vrouwenklooster dat van 1215 tot 1594 heeft gestaan in het huidige buurtschap Essen, op de grens van de vroegere gemeente Haren met de stad Groningen.

Het klooster behoorde tot de cisterciënzer orde die zich aan het eind van de 11de eeuw had afgescheiden van de benedictijner orde.  Cisterciënzers volgen de Regel van Benedictus, die zich kenmerkt door armoede, gehoorzaamheid en kuisheid. De kloosters moesten in hun eigen onderhoud voorzien.

midden klooster

In het Friese kustgebied, ‘Frisia’, werden vele kloosters gesticht, waarvan ongeveer de helft vrouwenkloosters waren. Lekenbroeders verrichtten het zwaardere werk: waterbeheersing zoals dijken en sluizen bouwen, landontginning en turfwinning door veenafgravingen, en stenen bakken met gebruikmaking van de ruim voorhanden zijnde klei.

Het in eigen onderhoud voorzien betekende dat een kloostercomplex een heel bedrijf vormde: alle werkzaamheden werden zelf uitgevoerd, zowel door de koorzusters als voor lekenbroeders en pachtboeren met hun gezinnen.

bottom of page