top of page
bronzen beker

Dit bronzen bekertje, gedateerd rond 1400, is in 1973 gevonden op het kloosterterrein en werd in 2006 ter beschikking gesteld aan het Bezoekerscentrum. De figuren op de beker zijn niet goed te definiëren, waarvoor het diende is tot nu toe evenmin vastgesteld.

Kapitelen

Deze kapitelen, die hier op hun kop staan, zijn gevonden in de buurt van het kloosterterrein en worden toegeschreven aan klooster Yesse. ze stonden ooit bovenop een zuil, gemetseld van vromstenen. (In bezit Groninger Museum)

Randschrift: SIGILLV(m) D(omi)NA HILLEGV(n)DSE ABBATISSA IN YESSEg staan

Prachtig voorbeeld van een oorkonde uit 1548, waarin belanghebbenden verklaren toestemming te hebben gegeven aan vrouwe Wibbe Boerbancks van Zwolle en het Convent van Yesse om een kleine sloot aan te leggen.

Conventszegel van Yesse

Conventszegel. Het randschrift luidt: SiGILLVM CONVENTVS S(an)C(t)IMONI [ALIVM] IN YESSE Het zegel toont Maria met Kind, gezeten in een nis. Dit beeld kwam vaker voor op cisterciënzer zegels.

sleutel

Abdis Hille Coenders had haar eigen zegel. Hier een oorkonde betreffende de verkoop van een opstal (1558), waaraan haar abdiszegel is gehangen.

scherven stenen
Houten schindel300
balk
kapotte vaas
potscherf
Houten schindel
dakpan (of gevelbekleding)

Een zeer bijzondere houten dakpan, waarvan er in Nederland slechts drie zijn gevonden. Dergelijke 'schindels' werden en worden ook als gevelbekleding gebruikt, tegenwoordig vooral in Duitsland.

Leisteen

Leisteen werd gebruikt als dakbedekking voor de voornamere gebouwen, met name de kerk. De gaatjes zijn spijkergaatjes, nodig voor de bevestiging op het dak. En daarmee bewijs van e gebruiksfunctie.

decoratiesteen

Een versierde vloersteen

vormsteen

Drie van deze vormstenen vormen een cirkel, in lagen op elkaar werden hier zuilen van gemetseld. Bij bodemonderzoek te Yesse ook gevonden op de plaats waar toen de kerk van Yesse werd vermoed, zo'n steen maakte deel uit van het 'bewijs' hiervan.

Yessse gezegeld


Oorkonden, een bron aan informatie
In De Groninger Archieven wordt nog altijd een flink aantal zogenoemde ‘oorkonden’ bewaard (men doet kond van …). Inmiddels zijn deze te vinden op www.cartago.nl, met een korte toelichting voor hen die minder bedreven zijn in het lezen van Latijn, Middelnederlands of de handschriften zelf. Deze oorkonden bieden een schat aan informatie! voor wie meer wil lezen: zie www.cartago.nl en vul onder eenvoudig zoeken bij toponiem Essen in.

anker vondsten
bottom of page