top of page
Raam_OLV_Yesse_zondertekst

Publicaties

Hieronder vindt u een lijst met voor Yesse relevante publicaties, waaronder digitale publicaties en  de serie 'Esser Miniatuurtjes', die specifiek ingaan op onderwerpen die direct aan Yesse gerelateerd zijn. Mocht u een van deze publicaties willen inzien dan kan dat in het Bezoekerscentrum, een aantal is daar ook verkrijgbaar, met name artikelen in kopie. U kunt vooraf hierover een berichtje sturen of telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken hoe dit geregeld kan worden.

Films

Op www.youtibe.com zijn diverse fims over Yesse te vinden.

Maar toch graag speciale aandacht voor:  https://www.youtube.com/watch?v=RFoMMSvriYg

Het gaat om de verfilming (op locatie te Yesse) van de derde kloosterlezing, die nooit is gehouden in verband met corona. 'Yesse the Movie', gefilmd door Willem Hoiting, is sinds 30 maart 2022 meer dan 2100 maal bekeken.

Boeken, artikelen, scripties...

 

Bekenkamp, H., A. Bos, B. Flikkema, M. Heidema en H. Punte, Verhalen uit het kloosterhof. Over klooster Yesse in alle tijden*. Esser miniatuurtje No. 11, Haren 2019 

Bos, A.M.E., Het klooster Yesse te Essen (uitverkocht),  Harener Historische reeks, Harener Miniatuurtjes nr. 1, Haren 2002.

Bos, A.M.E., Yesse door de eeuwen heen*, (momenteel uitverkocht)  Harener Historische Reeks 20, Haren 2014.

Bos, Annemiek, Marry Heidema en Hein Bekenkamp., Klooster Yesse of Essen en de betekenis van haar wonderen*. Haren 2008.

Coster, H.P., Het Sickinghe- of Esserhuis in de Herestraat**. In: Groningsche Volksalmanak. 1938.

Deterd Oude Weme, M.G.A., Landschapsgenese van het Gorechter Hunzedal. Reconstructie en ontwikkeling van het Esser corpus- en provincieland (1215-1766). Masterscriptie RUG 2015. zie de link:    ma_scr_2015_m.g.a.deterdoudeweme.pdf (rug.nl)

Dijkstra, C.E., Het vrouwenklooster Essen**. In: Groningse volksalmanak 1976-1977.

Flikkema, B., Tot een'ge arbeid ongeschikt? De bewoners van het cisterciënzer vrouwenklooster Yesse*. Esser miniatuurtje Nr. 1, Haren 2011; 2e, aangevulde druk, Haren 2013.

Flikkema, B., De eerste jaren van Yesse. Over de stichting, filiatie en naamgeving van het cisterciënzer vrouwenklooster in Essen*. Esser miniatuurtje Nr. 2, Haren 2012.

Flikkema, B., Bezocht abt Emo klooster Yesse? Lag Yesse op Emo's route? Wat betekende de Hondsrug voor Emo en klooster Yesse?* Esser miniatuurtje Nr. 3, Haren 2013.

Flikkema, B., Turfgraven en bidden. Aanwezigheid en sporen in Kropswolde van het vrouwenklooster Yesse te Essen*. Esser miniatuurtje Nr. 4, Haren 2014.

Flikkema, B., Het refugium van klooster Yesse. Kloosterzusters uit Essen in de Groninger Herestraat*. Esser miniatuurtje Nr. 6, Haren 2015.

Flikkema, B., Over een bisschop, een rector en een klein klooster niet ver van Groningen : de waarschijnlijkheid van Yesses wijding in 1216.  Haren 2015.

Flikkema, B., Klooster Yesse. Capita Selecta uit een ver en minder ver verleden*. Esser miniatuurtje Nr. 7, Haren 2016.

Flikkema, B., Hille Coenders en de reformatietijd. Een verwarrend eind aan het oude geloof in klooster Yesse te Essen*. Esser miniatuurtje Nr. 8. Haren 2017 

Flikkema, B., Abt Boyng. Middeleeuwse kloosterhervormer & pater immediatus in Yesse.*  Esser miniatuurtje Nr 10, Haren 2018

Flikkema, B. Het cisterciënzer vrouwenklooster Yesse, Een calendarium.* Esser miniatuurtje Nr 12, Haren, 2020

Flikkema, B. De canon van klooster Yesse. Wederwaardigheden & ijkpunten: het vrouwenklooster in veertien hoofdstukken.* Esser miniatuurtje Nr 13, Haren 2021

Flikkema, B., De Arm van Johannes de Doper. Een kostbaar middeleeuws reliek in de Groninger Martinikerk.*  Zie deze website: tabblad YESSESINTJAN onder Uitgave voor informatie en bestelgegevens. ISBN 978-90-9032024-3, NUR 693.  Haren, VVM en SBKY 2020

Groenendijk, Henny., Klooster Essen beter bewaard dan gedacht. In : Historisch Jaarboek Groningen 2011.

Groenendijk, H.A. en H. Woldring., Yesse’s voorganger: oud akkerland onder kloosterterrein in Essen (Haren, Gr) in Paleo-Aktueel 23. Groningen 2012

Heidema, M.J. en H. Punte, Klooster Yesse tussen Hunze en Drentsche Aa, Op de fiets  langs Yesses kloostergoed.*

Esser Miniatuurtje Nr. 9, Haren 2018

Hermans, J.J.M., "Cisterciënzer handschriften uit Groningen, waaronder een handschrift uit het Zuid-Groningse klooster Essen/Jesse (1474)". In: Het Noorden in het midden, Groninger Historische Reeks 17, Assen 1998.

B.I. van Hoof., Plangebied klooster Yesse: gemeente Haren, archeologisch vooronderzoek: een proefsleuvenonderzoek. Weesp cop.2012.

Horssen, Wim van., In Haren praten bewoners mee over de archeologie van een kloosterterrein. In: Westerheem, vol 60 (2011) nr. 1.

Iterson, R.A. van., De Schotse erfenis van Groningen*. Scots heritage 2004.

Iterson, R.A. van., Schotten in de klei*. Scots heritage

Loer, J en H.J. Kooi., Kloosterland-Land der Klöster. Assen 2008.

Penning, Ynskje., Emo’s labyrint. Haren 2010.

Reitsma, J., De abdij van Essen**. In: Groningsche volksalmanak 1890.

Smit, I. en M.J.Heidema., Wandelen in middeleeuws Groningen. Op zoek naar kloosters en refugia*. Esser miniatuurtje Nr 5. Haren 2015.

Tromp, C., Groninger kloosters. Assen 1989.

Publicaties n.a.v. bodemonderzoek GIA

Arnoldussen, S., In oerkunde der waerheit, De yesser bulla van paus Gregorius IX.  Klik hier

Wijk van, B., Iron Maidens, Het vrouwenklooster Yesse (Haren, Groningen) en de metaalvondsten uit 2017. Klik hier

Moolenbroek, J., en Arnoldussen, S., Twee pauselijke zegels en de vroege geschiedenis van het cisterciënzer Yesse te Haren. Klik hier

Mulder, F., Aardewerk van klooster Yesse: sober of chic? Klik hier

Wieske, Margreet, The glazing of Yesse (engelstalig), Klik hier

Rijn, M. van, Koolstra F., en Arnoldussen S., Wat de Yesser nonnen aten: Voedselconsumptie in een cisterciënzer nonnenklooster te  Essen, Groningen.  Klik hier

 

*    Publicatie van Yesse, verkrijgbaar bij het Bezoekerscentrum, prijzen op aanvraag.

**   Kopie van artikel uit andere bron, verkrijgbaar bij het Bezoekerscentrum, € 0,10 per pagina. 

Prijsaanvraag en bestellingen via 'contact'

Alle genoemde publicaties en artikelen zijn tijdens openingstijden ter inzage in het Bezoekerscentrum.

bottom of page