Screenshot_OPSTUKKEN VAN DE OPGRAVING YE

Expositie in de maak

 

 

 

Ter gelegenheid van het project ‘Van Yesse naar Sint Jan’ wordt in de Martinikerk in Groningen een expositie ingericht met de topvondsten van de opgravingen op het terrein van het voormalige klooster Yesse. De expositie zal van 29 april t/m 2 juli 2022 te bezoeken zijn.

 

Dr. Stijn Arnoldussen, verbonden aan het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen, leidt de recente opgravingen te Yesse. Hij stelde de virtuele presentatie van de belangrijkste Yesser bodemschatten samen. De digitale rondleiding is te volgen door op de afbeelding boven te klikken.

 

In 2022 hopen wij u in groten getale in de Martinikerk te mogen ontvangen.