Kindermiddag te Yesse: zondag 17 oktober 2021

Voor wie iets leuks wil doen op de zondagmiddag: Oktober is (erfgoed) kindermaand en daarom organiseert Yesse dit jaar samen met de AWN, de Archeologische Vereniging Noord Nederland, een kindermiddag op zondag 17 oktober.

Natuurlijk mag er gegraven worden naar het verdwenen klooster Yesse, maar de archeologen kunnen ook veel vertellen over de vondsten die je misschien wel vindt! Het is altijd spannend: geeft de grond weer wat terug van het klooster? Kun je een steen vasthouden die echt van het klooster komt en misschien wel 800 jaar oud is? Weet je wel hoe zwaar die is?

En misschien wil je wel meer weten over de vondsten die er te zien zijn in het bezoekerscentrum. Waar komt zo’n scherf aardewerk vandaan? Wat is het voor een voorwerp geweest?

Of wil je een filmpje over Ghebbe zien, een meisje dat in de middeleeuwen naar een klooster ging. Hoe was dat? Wat deed ze daar en hoe leefden mensen daar toen?

Wie dat leuk vindt mag ook met een metaaldetector op zoek gaan, maar denk eraan: het is niet alles goud wat er blinkt! Als er genoeg kinderen zijn kun je misschien zelfs de kloosterkerk nabouwen!

 

Zomaar wat dingen die er te doen zijn, die zondag de 17e oktober.

Van 14:00 uur tot uiterlijk 16:00 uur.

Essen 7, 9751 NB Haren

Doe stevige schoenen aan en houd rekening met het weer, neem zo nodig een trui mee.

Alle kinderen welkom!

Aanmelden hoeft niet, je ouders mogen mee, als die af en toe even kunnen helpen is dat misschien ook fijn. Maar zij kunnen ook iets horen over het klooster, wat er geweest is en de geschiedenis ervan.

Er is wat te drinken, ook voor ouders.

Kloosterwandeling 12 september, Open Monumentendag

Start is bij het Bezoekerscentrum Klooster Yesse waar na een kop koffie of thee een eerste korte uitleg wordt gegeven. Vervolgens wordt een wandeling gemaakt door Essen en aansluitend door het Vorkgebied, direct ten oosten van het buurtschap.

 

Langs de route wordt regelmatig verteld over de geschiedenis van het klooster en wat de relatie van de diverse stopplekken daarmee was. Waar stond het klooster, hoe zag het eruit? Iets over onderzoeksresultaten, de corpuslanderijen en sporen uit het verleden. De waterwegen in de buurt, de ontwikkelingen in het Vorkgebied, en de bijzondere vondsten voorafgaand aan de aanleg van het opstelterrein… .

Aanmelden via pagina contact, klik op de link en maak uw keuze

Lezing te Yesse op 21 augustus

De komende tijd zullen we bij redelijk weer activiteiten organiseren te Yesse. Als het kan in de buitenlucht, als het moet onderdak, in de carport. Het aantal deelnemers zal beperkt worden tot maximaal 10 personen.

Aanmelden noodzakelijk, kosten € 3,- inclusief koffie of thee.

Donateurs gratis.

Na een lezing van rond 45 minuten volgt een korte rondwandeling met uitleg ter plekke over de kloostergeschiedenis en inrichting van het terrein. Het bezoekerscentrum is open om vondsten te bekijken evenals beschikbare literatuur, scripties, weekrapporten van recente opgravingen, krantenknipsels....

Ook voor verkoop Esser miniatuurtjes!! 

Yesse the Movie


Voor wie nog niet gekeken heeft: de link naar de film Yesse the Movie. 

Ongeveer 30 minuten Yesseplezier! Al meer dan 1550 kijkers gingen u voor.

     https://youtu.be/RFoMMSvriYg

titelblad.jpg
BeeldjeMaria.jpg

Contact:

info@kloosteryesse.nl 

tel 06 53 64 87 55.

 

Zaterdag 10 juli 2021 herstart lezingen te Yesse

We zijn afhankelijk van het weer, maar zaterdag aanstaande ziet het er goed uit. We nodigen iedere belangstellende dan ook graag uit om een kopje koffie of thee te komen drinken met daarbij natuurlijk een lezing over Yesses wel en wee, vroeger in de middeleeuwen en nu net na afloop van onze vierde keer studentenveldwerk, over het recente bodemonderzoek.

Iedereen is welkom vanaf een half uur vooraf aan de gekozen starttijd en een half uur nadien. de presentaties zijn buiten, zo nodig wel overdekt, dus houd daar zo nodig rekening mee. De lezing duurt ruim een half uur, de rondwandeling ongeveer een kwartier. Voor- en achteraf tijd om de informatiepanelen nog eens extra te bekijken, evenals ander presentatiemateriaal en voor de liefhebbers zijn de 6 weekverslagen van de recente onderzoeksweken ter inzage beschikbaar.

Genoeg te zien en te horen dus!

Graag vooraf aanmelden, ga naar tabblad contact van deze site.

U bent dan ook zeker van een plaats.

Lees voor toelichting van de situatie te Yesse ook onder Agenda

Opgravingen Yesse anno 2021

Na een jaar 'stilstand' wegens corona, zijn er dit jaar weer studentenopgravingen gaande. Er zal helaas geen open dag of publieksopgraving georganiseerd kunnen worden,           
Voor wie toch bij wil blijven is er de facebookpagina opgravingyesse
Hierop zal regelmatig tot dagelijks een bericht geplaatst worden met informatie over vorderingen, weetjes over vondsten, misschien wel bijzondere vondsten, studentenleed...
Kortom, ook op afstand is het werk enigszins mee te beleven! 

1 augustus 2020: lezingen te Yesse

Zaterdag a.s. beginnen we weer voorzichtig met lezingen te Yesse.  Om 11 uur en on 14 uur zullen presentaties van een uur worden verzorgd, over de geschiedenis, bodemonderzoek en situering van de kloostergebouwen in het gebied van Essen.
 
In verband met de coronamaatregelen is aanmelden verplicht, 

Verkouden of andere klachten? Kom liever een andere keer. 
 
Aanmelden via info@kloosteryesse.nl o.v.v. naam, aantal personen telefoonnummer en natuurlijk de tijd van voorkeur. iedereen krijgt bericht of er plaats is, max 15 personen.
contact 06 53 64 87 55
.

Eerste exemplaar van 'De Arm van Johannes voor CvdK René Paas


Het aanbieden van het boek 'De arm van Johannes' door auteur Bart Flikkema aan de Commissaris van de Koning René Paas vond plaats op 8 mei 2020.  Kijk voor geschreven en gefilmd verslag onder de tab Yessesintjan -> actueel
15 en 16 mei Van Yesse naar Sint Jan uitgesteld naar 2021
15 met tot 3 juli tentoonstelling uitgesteld naar 2021
Lees meer hieronder en blijf het nieuws volgen achter bovengenoemd tabblad.

 

Kloosterlezing 7 april 2020, bibliotheek Haren afgelast wegens corona

Zoals in de agenda hierboven al gemeld staat op 7 april onze jaarlijkse kloosterlezing gepland, in de bibliotheek in Haren. Ditmaal een dubbelpresentatie, door Berna van Wijk en Stijn Arnoldussen.

Berna, inmiddels afgestudeerd als archeoloog, heeft de afgelopen jaren als studente actief meegedaan aan opgravingen en een scriptie gewijd aan de metaalvondsten: 'Iron Maiden'. Haar belangstelling ging verder richting de materialen die te maken hadden met schrijven, en nog specifieker naar boekbeslag uit kloosters en natuurlijk Yesse. haar lezing:
"Lood, koper en ijzer: lezen en schrijven in klooster Yesse"'

Na een klein intermezzo en een pauze volgt Stijn Arnoldussen die 'wij van Yesse' intussen als onze huisarcheoloog beschouwen. Stijn zal ingaan op het onderzoek met de (tussentijdse) resultaten daarvan, onderzoek dat het hele jaar door uitgevoerd wordt tussen de veldwerkcampagnes in. Zijn lezing:
"Ontdekken zonder te scheppen: uitwerking van Klooster Yesse"
 
Alle belangstellenden zijn van harte welkom om naar deze beide bevlogen vertellers te komen luisteren!
 
De aanmeldingsgegevens volgen nog en zullen zodra ze bekend zijn op deze plaats bekend gemaakt worden, en in de pers verschijnen.
Donateurs van Yesse worden per mail op de hoogte gesteld.

Van Yesse naar Sint Jan         30 april en 1 mei 2021      Middeleeuwse mirakelen in kerk en klooster

Volgend jaar, 2021, zullen er allerlei activiteiten plaatsvinden in een gezamenlijke manifestatie van Yesse met de Vrienden van de Martinikerk, de Martinikerk zelf, de RUG, faculteiten archeologie en Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap.
Verbindende schakel wordt gevormd door de monnik Caesarius van Heisterbach, die rond 1220, dus 800 jaar geleden, zowel Yesse als de Martinikerk bezocht en de wonderverhalen die hem daar ter ore kwamen op schrift heeft gesteld. Het boek waarin deze, en vele andere, zijn verzameld is nog altijd bewaard gebleven.
Dit heuglijke feit zal gevierd worden met een aangeklede wandeltocht ('pelgrimage') van Yesse naar de Martinikerk, met speciaal door Chris Fictoor gecomponeerde muziek en diverse lezingen, door Jaap van Moolenbroek en Anneke Mulder - Bakker..
Tevens zal daar een boekje over 'De Arm van Johannes' verkrijgbaar zijn

Naast dit alles zal in de Martinikerk een tentoonstelling te zien zijn over klooster Yesse. Ook in de Archieven en in de Universiteitsbibliotheek zullen nieuwe en bijzondere vondsten en voorwerpen te zien zijn.

Kortom: het worden prachtige dagen, houd uw agenda vrij  en let op de informatie!

12 september 2019: fietstocht 'In de voetsporen van de Lekenbroeders'

Ooit, voor zover bekend vanaf ongeveer 1245, bezat Yesse een kloosterboerderij te Kropswolde. Oude documenten geven aan dat de lekenbroeders daar ook een
kapel hadden, wat leidde tot ruzie met de plaatselijke pastoor (1423). Hoe het ook
zij, de werkmannen van Yesse gingen indertijd per boot naar Kropswolde, groeven
het plaatselijke veen af en droogden dit tot turf, wat eveneens per boot over de
Hunze teruggebracht werd naar Yesse. Gedurende de week bleven deze monniken
in Kropswolde, vandaar de kapel. In het weekend avant la lettre keerden ze naar het moederklooster om daar de zondagse mis bij te kunnen wonen.
Heden ten dage is de route van de leken niet meer (volledig) per boot bevaarbaar,
maar we kennen die route wel. Ons favoriete hedendaagse vervoer, de fiets, is toereikend om deze over de weg te volgen.
Op donderdag 12 september 2019 kunt u meedoen aan de jaarlijkse fietstocht langs deze oude route, die leidt door de Westerbroeksemade polder en de Kropswolderbuitenpolder, zult u verhalen te horen krijgen over de geschiedenis van Yesse, de ruzie met de pastoor en een boottocht maken over het Zuidlaardermeer. Zeearenden spotten wordt niet gegarandeerd, maar is tegenwoordig niet zeldzaam! 

Aanmelden via Het Groninger Landschap, kosten € 6,50 beschermers en donateurs, niet-beschermers of donateurs, € 9,00 pp. kinderen tot 12 jaar € 1,50.


Bodemonderzoek te Yesse anno 2019

Inmiddels is het jaarlijkse bodemonderzoek begonnen op het kloosterterrein van Yesse! Houd deze site in de gaten voor actueel nieuws, waaronder publieksacties! Zie hiervoor ons blog, en facebook onder  - opgravingyesse- 

11 mei Open Huis bezoekerscentrum

Als altijd de tweede zaterdag van de maand een open huis met om 14 uur een presentatie over oud en nieuw te Yesse en aansluitend een korte rondwandeling over het centrale kloosterterrein.
De deuren gaan pen om 13.30 uur en sluiten uiterlijk 17 uur.
Alle belangstellenden welkom, entree € 3,00 inclusief koffie of thee.
Donateurs gratis.

Aankondiging fietstocht

Op 18 april organiseert Yesse weer haar jaarlijkse fietstocht langs de kloosterlanderijen in en rond Essen, tussen Hunze en Drentse A

De route voert langs prachtige, soms verrassende en onbekende plekjes, vlakbij en rond de stad. Afstand rond 30 km.

s Middags van 13 tot 17 uur, start bij het Bezoekerscentrum met koffie en thee.

Routeboekjes met uitgebreide toelichting zijn verkrijgbaar a € 6,00, ook van te voren. Bij deelname desgewenst gratis route.

Aanmelden noodzakelijk, de inschrijving is geopend!

info@kloosteryesse.nl o.v.v. naam en aantal personen.

Deelname € 3,-,  donateurs € 2,- 

Open huis terug na winterrust!

Na een zachte 'winter' komt het leven weer terug in het bezoekerscentrum van  Yesse. Dat blijkt niet alleen uit de te houden fietstocht op 18 april, maar al eerder gaan de deuren open voor het eerste open huis van het seizoen. vanaf april in principe elke tweede zaterdag van de maand, maar houdt de website en zeker facebook in de gaten voor mogelijke uitzonderingen.

Op 13 april is iedereen van harte welkom in het bezoekerscentrum! 

14 uur lezing, aansluitend korte rondleiding over het kloosterterrein.

4e kloosterlezing van Yesse!

Op 12 februari 2019 zal Jakob Loer, kenner van cisterciënzer kloosters in het algemeen en van klooster Aduard in het bijzonder onze 4e kloosterlezing verzorgen.                                                          Het onderwerp:                                                                                     'Cisterciënzers en watermanagement'

Plaats: Clockhuys Haren, bibliotheek

Datum: 12 februari 2019, om 20:00 uur

Aanmelden: geboektinharen@gmail.com

Kosten: € 6,00, donateurs Yesse gratis.

Winterrust in het Bezoekerscentrum

 

En, na een mooie seizoensafsluiting (18 november) in de Dorpskerk in Kropswolde, de plaats waar zo'n boeiende geschiedenis van Yesse ligt, is voor het bezoekerscentrum de winterpauze begonnen waar het activiteiten betreft.

In het scriptorium en het denkcentrum wordt echter doorgewerkt, om ook volgend jaar weer een doorlopend en gevarieerd programma te kunnen bieden, met daarin verwerkt natuurlijk zoveel mogelijk van onze steeds weer nieuw vergaarde kennis over het klooster Yesse.

Daarnaast staan natuurlijk de decemberfeesten voor de deur.

Het bestuur en het hele Yesseteam wensen iedereen hele fijne feestdagen en nu alvast alle goeds voor een gezond en vreugdevol 2019!

10 november: Laatste Open Huis van 2018

Yesse anno 2018

Voor de laatste keer dit jaar om 14 uur een lezing met beelden over het klooster Yesse, met speciale aandacht voor de resultaten van het bodemonderzoek in 2017 en 2018. rond 15 uur een rondleiding voer het terrein.

Om 16 uur gaan de deuren dicht voor onze winterslaap, die echter bepaald niet droomloos zal zijn!  

18 november:                                                    Yesse besluit het seizoen met het Kamerkoor Peize in de Kropswolder kerk!

Ieder jaar in november sluit Yesse het seizoen af met een activiteit speciaal voor donateurs. Normaal gesproken is dat in het bezoekerscentrum, maar dit jaar kregen we de gelegenheid om een gecombineerde middag te organiseren met het Kamerkoor Peize. Op zondagmiddag 18  november in de dorpskerk in Kropswolde, ons ook niet onbekend. Was dit niet de kerk waar in 1423 de pastoor het aan de stok kreeg met de lekenbroeders van Yesse?Bart Flikkema verrichte aanvullend onderzoek en komt met nieuwe informatie, omlijst door passende koormuziek.                                      Gratis voor Yessedonateurs, alle andere belangstellenden                  en muziekliefhebbers zijn welkom, maar betalen € 8,00.                      Zie de link hiernaast voor meer gegevens.

24 oktober, Stijn Arnoldussen over Yesse!

Op 24 oktober zal Stijn Arnoldussen in de Groninger Archieven spreken over de opgravingen die hij leidde in 2017 en 2018 te Yesse.

Aanvang 20:00 uur, entree gratis.

Deze beide jaren heeft hij bodemonderzoek geleid dat werd verricht door 1-jaars studenten archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het heeft tot nu toe verrassende resultaten opgeleverd, waar Stijn graag en enthousiast over kan vertellen.

zie ook:

https://www.groningerarchieven.nl/actueel/agenda/39-veldwerk-op-terrein-klooster-yesse-in-essen?date=2018-10-24-20-00

20 oktober donateursexcursie

Deze keer gaan we naar ons 'tweede moederklooster'Sibculo. 

dit in 1406 gestichte klooster stond  sterk onder invloed van de Moderne Devotie, waar Geert Groote zijn naam aan verbond. de deelnemers zullen er van alles over horen! Ook hoe Yesse terecht kwam bij dit klooster, in het noordoosten van de provincie Overijssel. ook zullen zij horen over de vermaarde abt Boyng en zijn rol in dit verhaal. In het museum is een mooie tentoonstelling te zien over 'schrijven in het klooster' en dat in brede zin.

Vooraf bezoeken we het stift Weerselo, waar we ook de lunch gebruiken.

13 oktober Open Huis

Als vertrouwd: om 14 uur lezing met rondleiding, het bezoekerscentrum is open tot uiterlijk 16 uur, in verband met de Dag van de Groninger Geschiedenis in de Groninger Archieven.

13 september:                                                      Langs het spoor der lekenbroeders,

fietstocht van Yesse naar Kropswolde.

Wegens het succes van vorige jaren ook dit jaar onze fiets-vaartocht die zo dicht mogelijk voert langs de vaarroute die de lekenbroeders in de middeleeuwen volgden van Yesse naar hun kloosterboerderij in Kropswolde. Laat u verrassen door de verhalen onderweg over de belevenissen van de broeders en door informatie over de natuur in de polders door een gids van Het Groninger Landschap. Hoor de pastoor van de kerk in Kropswolde zich beklagen en wie weet het klokje luiden tijdens de vaartocht met de Raidomp op het Zuidlaardermeer. De fietstocht terug voert u nog langs het gemaal in de Onnerpolder, en heel misschien ziet u de zeearenden vliegen...

We starten rond 10 uur, koffie vanaf 9:30 uur, en verwachten terug te zijn te Yesse rond 16:30 uur

Aanmelden vanaf 1 september via 

www.hetgrongingerlandschap.nl

8 september 2018: Dag Harener Geschiedenis

Op deze tweede zaterdag van de maand bij wijze van uitzondering géén Open Huis!

De Open Monumentendag valt dit jaar samen met de Dag van de Harener Geschiedenis. Het thema voor Haren luidt 'Verdwenen waterwegen'.                              Op drie verschillende locaties wordt een programma over het thema aangeboden, waarbij op twee plekken een lezing gekoppeld wordt aan een bijpassende buitenactiviteit.  

In Essen wordt om 13:30 uur een lezing verzorgd door Eppo van Koldam, over 'Verdwenen waterwegen in Haren' (adres Essen 3) en om 15:00 uur start bij het Bezoekerscentrum een 'struuntocht' door De Vork, die na een korte huifkartocht verder gaat ten zuiden daarvan, zoveel mogelijk door landerijen.

Aanmelden verplicht via dhg@cultureleraadharen.nl, entree gratis.

Voor het volledige programma zie de folders, op diverse plekken in Haren verkrijgbaar, of volg onderstaande link:

https://harenerweekblad.nl/2018/08/22/dag-van-de-harener-geschiedenis--open-monumentendag-2018

Kindermiddagen: archeologie en natuur

Op woensdagmiddag 27 juni en 11 juli  organiseren de stichtingen Het Groninger Landschap en Klooster Yesse samen kindermiddagen voor basisschoolkinderen.

Van 14:30 tot 16:30 mogen ze in de grond graven naar restanten van het voormalig klooster Yesse, en daar uitleg over krijgen, en dan naar beestjes zoeken, bomen luisteren en nog veel meer.

Maximaal 20 kinderen, € 2,- voor drinken en wat lekkers, ouders zijn welkom om of bij de kinderen te kijken of iets over het klooster te leren.

Voor info: 06 53 64 87 55

Zie verder ook:

https://www.groningerlandschap.nl/activiteiten/eropuit/kindermiddag-archeologie-en-natuur/  voor aanmelden.

9 juni Open Huis

Zaterdag 9 juni Open Huis te Yesse

Komende zaterdag zal tijdens de openhuislezing extra aandacht zijn voor de bodemonderzoeken en wat die ons te vertellen hebben. Het blijkt ingewikkelde materie, de bodem onder het voormalige klooster. Zoals de coördinator en begeleider van de studenten archeologie dagelijks roept: 'alles boven de grond is gelogen'! De bodem zien is een ding, de bodem begrijpen laat staan interpreteren val niet mee. Wat we nu denken kan morgen anders zijn, maar blijft daardoor steeds boeiend.

 

Wie de verhalen wil horen is welkom om vanaf 13:30 uur, de presentatie is om 14:00 uur, een korte rondleiding volgt aansluitend op de lezing.

Aanmelden geeft zekerheid over een plaats, niet verplicht.

Wel aanmelden? Melden via info@kloosteryesse.nl

 

Kosten inclusief koffie/thee € 3,-. Welkom!

12 mei Open Huis: Yesse anno 2018

Er is veel gebeurd te Yesse de afgelopen jaren, hoog tijd om daar meer over te gaan vertellen tijdens onze open huismiddagen. Kom dus langs en  hoor wat de bodemonderzoeken hebben opgeleverd en wat dat betekent voor onze kennis over Yesse!

We beginnen om 14 uur met een presentatie tot ongeveer 15 uur, aansluitend een korte rondleiding over het kloosterterrein, zodat meer gaat leven wat inde presentatie wordt verteld.

Entree € 3,- inclusief koffie/thee.

Fietstocht 9 mei 2018: 'Yesse tussen Hunze en A'

Al jaren geleden, toen we het grondbezit rond het kloosterterrein nog kleiner waanden, droomden we van een fiets- of wandeltocht 'rond Yesse'. Het kwam er niet van, ook omdat de randen op enkele plaatsen praktisch niet te bereiken waren. Toen Marnix Deterd Oude Weme in 2015 een oostelijk gebied toevoegde aan het zogenoemde corpusland, kwam er een nieuwe kans. En het lukte: Marry Heidema en Hans Punte zijn er in geslaagd een mooie rondrit te ontwerpen, waar zij ook nog eens nieuwe informatie bij wisten te verzamelen. 

Reden genoeg om de tocht met gepaste trots aan te kondigen! 

De eerste keer is die met name voor donateurs van Yesse en Het Groninger Landschap. Wanneer er plaats over is, kunnen ook anderen mee. 

Aanmelden noodzakelijk:

info@kloosteryesse.nl o.v.v. naam en aantal deelnemers.                                            Deelname is kosteloos. Een routeboekje met beschrijving is verkrijgbaar à € 6,-.   Er is geen officiële koffiestop, aanbeveling om drinken en eventueel iets te eten zelf mee te nemen.                                                                                                    En de verrekijker mee voor de liefhebbers!

Start om 13 uur vanaf het Bezoekerscentrum klooster Yesse,

Essen 7 9751 NB Haren, alwaar we rond 17 uur terug zullen zijn.

Lengte van de route 31 km.

Het eerste open huis van 2018

We hadden het al aangekondigd in deze agenda: op 14 april is weer ons eerste open huis van dit jaar.De lammetjes springen weer buiten rond en de voorjaarsschoonmaak van het Bezoekerscentrum is in volle gang!

Stijn Arnoldussen vertelt over bodemonderzoek 

Yesse: van ondergronds naar bovengronds   

Archeologisch onderzoek naar klooster Yesse

In 2017 vond in het voorjaar bodemonderzoek plaats op het voormalig kloosterterrein in Essen. Het werd uitgevoerd door een groep 1e jaars studenten archeologie, onder de bezielende leiding van Stijn Arnoldussen. Het leverde meer dan belangwekkende en verbazende resultaten op waar Stijn graag over vertelt. Onder bovenstaande titel vertelt hij: hoe zag het klooster eruit, hoe leefden de nonnen met 'hun' lekenbroeders, hoe rijk en belangrijk was het klooster?

U kunt het allemaal horen op woensdag 11 april 2018, om 20.00 uur op de boerderij Essen 3.

Graag aanmelden op info@kloosteryesse.nl , vol = vol!

Het wordt weer voorjaar te Yesse!

Het voorjaar komt er weer aan, je merkt het aan alles. De dagen lengen, de vogels gaan weer fluiten en ook Yesse ontwaakt uit de winterslaap. Wat heet!

Achter de schermen is en wordt hard gewerkt om een aantal activiteiten aan te bieden, waaronder als eerste een nieuw ontwikkelde fietstocht 'langs de randen van het corpusland van Yesse'. Er is een prachtig boekje klaar, nummer 9 in onze eigen serie Esser miniatuurtjes,  dat we met trots presenteren en te koop hebben wanneer op 9 mei de eerste tocht gefietst gaat worden. behalve de route een kleine maar ware schat aan informatie, zo vlak rond Yesse! Klooster Yesse tussen Hunze en Drentsche Aa, Op de fiets langs Yesses kloostergoed.

Maar natuurlijk al eerder is het eerste open huis op 14 april, de 2e zaterdag van de maand. Allen weer hartelijk welkom vanaf 13:30 uur met om 14:00 uur een lezing over de geschiedenis van Yesse.

12 december 2017:

 

 

Jaap van Moolenbroek verzorgt kloosterlezing:

'Tekenen van God of de duivel?'

Samen met de commissie Letteren van de Culturele Raad Haren heeft 'Yesse' het initiatief genomen tot de organisatie van de kloosterlezing van dit jaar. Wij zijn verheugd Jaap van Moolenbroek, 'wonderdeskundige' bij uitstek, bereid te hebben gevonden ons te komen vertellen over de wonderen van Yesse zelf, maar dit ook uit te breiden met die van andere vrouwenkloosters. De geschriften van Caesarius van Heisterbach, de monnik die rond 1220 enkele malen zelf te Yesse verbleef, vormen een authentieke bron uit de middeleeuwen, dus prachtig materiaal om nader te onder zoeken, en dat is wat de spreker gedaan heeft. Het belooft een interessante avond te worden!  Welkom om 20 uur in het Clockhuys te Haren,   aanmelden op geboektinharen@gmail.com

11 november: laatste Open Huis van 2017!

Het waait en regent dat het een aard heeft, te Yesse waaiden enkele weken geleden al twee populieren om die in hun val minstens 6 bomen meenamen, we hebben weer wintertijd of je wilt of niet, kortom het is herfst! Tijd voor ons laatste Open Huis dit jaar en als altijd op de tweede zaterdag, 11 november. We houden ruim op voordat de kinderen langs komen, dus ieder die wil kan deze laatste middag meemaken!

Welkom vanaf 13.30 uur, lezing om 14.00 uur en aansluitend korte rondleiding over het kloosterterrein met uitleg over de resultaten van  bodemonderzoek dit voorjaar. Bezoekerscentrum open tot 16.00 uur.

€ 3,00 inclusief koffie of thee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 september: Open Monumentendag te Yesse!

Deze zaterdag (9 september) een bijzondere dag in Haren: op verschillende plaatsen en op verschillende manieren kunt u deelnemen aan de 2017-versie van de Open Monumentendag zoals Old Go die ook dit jaar weer organiseert.

Yesse doet ook weer mee met een speciale korte presentatie aansluitend bij het thema van dit jaar: Boeren, burgers en buitenlui. De vraag die gesteld wordt: Waren cisterciënzers boeren? Deze vraag stellen is hem beantwoorden, maar waar bestond de boerenfunctie van de lekenbroeders uit? Wat kunnen we hierover vertellen, zien we er nog iets van terug in het landschap van nu? De presentatie zal met regelmaat herhaald worden, vanaf 11:30 tot en met 14:30 uur.

 

Deze dag geen begeleide rondleidingen over het kloosterterrein, maar wel alle tijd om heel veel materialen te bekijken en informatie te krijgen. En: omdat het Open Monumantendag is, deze dag gratis entree voor iedereen! 

De koffie en thee staan klaar, allemaal van harte welkom!

14 oktober: Open Huis en de 

Dag van de Groninger Geschiedenis

Op 14 oktober is het als elke tweede zaterdag van de maand weer Open Huis te Yesse, met steeds weer aan de stand van zaken aangepaste verhalen en  anecdotes over de geschiedenis van toen en nu.

Tegelijkertijd is Yesse vertegenwoordigd op de Dag van de Groninger Geschiedenis in de Archieven, Cascadeplein Groningen. Broederlijk staan we daar samen met de Historische Kring Old Go  uit Haren, waarmee we ook samenwerken in het Historisch Platform Haren. Wilt u meer weten over de Groninger Geschiedenis: behalve 'Yesse' nog veel meer moois!

http://www.dagvandegroningergeschiedenis.nl/

12 augustus volgende open huis

Ook op deze dag weer verhalen en anecdotes over klooster Yesse en haar bewoners (m/v). En Yesse is weer op en voor fietsers van de Geopark pop-up route!

Aanmelden geeft zekerheid over een plekje, maar is niet verplicht. info@kloosteryesse.nl of 06 53 648 755.

8 juli drukke dag te Yesse!

8 juli is natuurlijk weer onze maandelijkse 'lezing voor iedereen met rondleiding over het kloosterterrein' van 14 tot 15:30 uur met aansluitend Open Huis tot 17 uur. Entree € 3,- inclusief koffie / thee.

Maar dezelfde kunt u ook weer de pop-up route van het Geopark De Hondsrug fietsen, waarvoor Yesse ook open is van 10 tot 17 uur. Routeboekjes gratis verkrijgbaar in het Bezoekerscentrum. Zie voor meer info hierover: http://geoparkdehondsrug.nl/nl/p/routes-en-safaris/pop-up-route-ontdek-prehistorisch-groningen/

Het 8ste Esser miniatuurtje is uit!

 

Op 13 juni presenteerde Bart Flikkema in het Bezoekerscentrum Klooster Yesse 'zijn 7de' maar in de Reeks Esser Miniatuurtjes het 8ste boekje. Deze keer weer een bijzonder onderwerp: 'Hille Coenders en de reformatietijd'. De familieleden Coenders stonden in die late kloosterperiode al bekend als voorstanders van de Reformatie, op hun terrein werd zelfs al in 1566 een protestantse kerkdienst gehouden. Dus is de vraag: hoe zou het Hille, die abdis van Yesse was in de tachtiger jaren van de 16e eeuw, vergaan zijn als katholiek zuster? Bart onderzocht vele bronnen en spoorde veel materiaal op. Waaronder 'levend materiaal', in de persoon van Wilma Kloosterman, nazaat uit dit in naam uitgestorven geslacht. Zij kreeg dan ook het eerste boekje aangeboden.

10 juni een bijzonder Open Huis

Komende zaterdag weer open huis met deze keer extra aandacht voor het nog lopende bodemonderzoek. Wie wil mag deze dag het weiland in en een blik werpen in de sleuven, die de volgende week weer dicht gaan. 

Presentatie om 14 uur, rond 15 uur rondleiding inclusief een blik in de sleuven en het Bezoekerscentrum is open tot 17 uur uiterlijk. Zekerheid over een plaats? Aanmelden via 'contact' met vermelding van tel.nr. en aantal personen. Vol=vol!

27 mei pop-up route Geopark de Hondsrug

Zaterdag a.s. zal voor het eerst een flink aantal instellingen meedoen aan de pop-up route, georganiseerd door Geopark De Hondsrug. Yesse doet natuurlijk ook mee, en nodigt ieder van harte uit van de fiets te stappen en een kijkje te nemen in het Bezoekerscentrum en het kloosterterrein te beleven! Voor meer info zie de link:

http://www.geoparkdehondsrug.nl/nl/p/routes-en-safaris/pop-up-route-ontdek-prehistorisch-groningen/

Van harte welkom!

 

Tijdens het 'Open Huis' op 13 mei zal verhaald worden over hoogte- en dieptepunten uit de geschiedenis van het voormalig klooster Yesse. de gloriemomenten als daar zijn de wonderverhalen, genoteerd door Caesarius van Heisterbach en de ontvangst van abt Johannes van Citeaux (wat deed hij toch in Yesse?) en dieptepunten als de neergang van het klooster, om maar niet te spreken van het vertrek van de zusters en de soldaten die hun intrek namen. De huidige stand van zaken zal niet onvermeld blijven.

Kortom: genoeg om aan te horen en wat het de moeite waard maakt om (weer eens) langs te komen!

Van harte welkom voor de inleiding om 14 uur, aansluitend voor belangstellenden een kleine wandeling over het kloosterterrein. We sluiten het Bezoekerscentrum deze keer om 16 uur. Aanmelden graag per e-mail (info@kloosteryesse.nl) of tel. 06 53 648755.

De bezem er door, seizoensstart open huis op 8 april

Het voorjaar laat zich weer op alle manieren zien in Essen: de bollen bloeien, de vogels bouwen hun nesten, soms met veel kabaal, de bomen lijken hier en daar al groen te kleuren, de eekhoorn rent over de boomtakken en zelfs de ooievaars zijn terug!

Tijd voor de voorjaarsschoonmaak van het Bezoekerscentrum, waar we hopelijk veel bezoekers kunnen ontvangen 8 april. Iedereen is welkom om het kloosterterrein te zien en te ervaren tijdens een (korte) wandeling, om de geschiedenis te leren kennen uit verhalen en door beelden en om bij thee of koffie klooster- of andere mooie verhalen uit te wisselen.

Als altijd is de start om 14:00 uur met een lezing, aansluitend de wandeling en het centrum is open tot 17:00 uur. Aanmelden per mail of telefoon is prettig, geeft zekerheid over een plek, maar is niet verplicht.

Graag tot 8 april!

Groninger Landschap presenteert                                                                

'Klooster Yesse in Vogelvlucht'

Het Groninger Landschap organiseert op zondag 15 januari in Bezoekerscentrum Reitdiep aan de Wolddijk in Noorderhoogebrug een presentatie over het Klooster Yesse. Dit vrouwenklooster stond ooit in het Harense Essen, maar vandaag de dag rest enkel nog de kloostergracht.

Annemiek Bos geeft in de Buitenplaats Reitdiep een presentatie in woord en beeld. Een tipje van de sluier zal worden opgelicht van de geschiedenis van het voormalig cisterciënzer klooster Yesse, dat in het begin van de 13e eeuw gesticht werd en bestaan heeft tot 1594. In de beginjaren vonden in het klooster naar verluidt verschillende wonderen plaats.

Bos vertelt tijdens haar presentatie over de geschiedenis, de rol van het klooster voor de omgeving en het leven van destijds. De lezing begint om 14.00. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

Kijk voor meer informatie op www.groningerlandschap.nl 

Yesse presenteert: Hans Mol

Na het succes van vorig jaar is het de Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse gelukt Prof. Dr. Hans Mol opnieuw naar Haren te laten afreizen voor een lezing in het Clockhuys. Op 13 december om 20:00 uur spreekt hij 'Over kloosters en geweld'.                   Meer infomatie en aanmelden, zie: www.deagendavanharen.nl

Kinderen graven naar Yesse!

15 oktober zullen voor het eerst kinderen kunnen graven naar herinneringen van het voormalig klooster Yesse. De schepjes liggen al klaar om de grond in te gaan, vegers en harken helpen mee om te zien wat er allemaal verborgen ligt in ons nieuw aangelegde archeologische onderzoeksveld. Een echte archeoloog wordt verwacht om uitleg te geven en elk kind krijgt een prachtig graafbewijs mee naar huis! Aanmelden op info@kloosteryesse.nl

 

k