top of page

Kijk voor alle culturele activiteiten in Haren ook eens op  www.geboektinharen.com

Behalve (de meeste) actviteiten te Yesse heel veel ander leuks en moois te beleven in Haren!

 

Het bezoekerscentrum is open als borden en vlag geplaatst zijn, groepen (klein of groot) op afspraak ook andere tijden welkom.

Contact: info@kloosteryesse of bel 0653648755 (bgg voicemail)

Open huis middagen en kloosterwandelingen worden wegens weersafhankelijkheid op korte termijn aangekondigd. Let hiervoor ook op onze facebookpagina Bezoekerscentrum klooster Yesse.

 

Jaarplanning open activiteiten Yesse 2024 (onder voorbehoud):

5 juli 2024: 

Fietstocht langs Yesser landerijen op het Hogeland van Groningen.

Organisatie in samenwerking met Het Groninger Landschap. 

Info en aanmeldenKlooster Yesse op het Hogeland - Het Groninger Landschap

09 augustus:    Lekenbroederstocht

BeeldjeMaria.jpg

2024 Bodemonderzoek GIA

Sinds 2017 wordt regelmatig bodemonderzoek gedaan te Yesse. Behalve in 2020 (corona) en in  2023, toen Ter Apel gekozen werd, is dit jaarlijks uitgevoerd. Het gaat om leeronderzoek door studenten van het Groninger Instituut voor Archeologie, waar de aanstaande archeologen eerst klaargestoomd zijn in de collegebanken en nu de praktijk in gaan. Daar doen ze het natuurlijk allemaal voor! Dit jaar doen ruim 30 studenten mee, die voortborduren op de eerdere resultaten. Dat waren al heel veel. We leerden waar het klooster precies stond, hoe groot (!) het was, welke dieren gehouden werden, dat er eerdere bewoning is geweest (en hoe lang al), hoe rijk het kloosters van de zusters, die in armoede moesten leven, geweest moet zijn... De topvondsten tot 2022 zijn samengebracht in een prachtig boekje, dat (uitsluitend) in het Bezoekerscentrum verkrijgbaar is.

Of u wel of niet kunt of wilt komen voor een rondleiding: leuke verhalen naar aanleiding van specifieke vondsten zijn, in principe dagelijks aangevuld, te vinden op www.kloosterarcheologie.nl en/of op Facebook: opgravingyesse.

Contact:

info@kloosteryesse.nl 

tel 06 53 64 87 55.

 

6 maart 2024, 20 uur, Nieuw Apostolische Kerk, Bamshorn in Haren: 
Kloosterlezing door Dr. Adrie van der Laan getiteld 'Hoogtijdagen: Hendrik Elverick en de beschaving van Frisia'. 
Van der Laan is conservator Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Groningen.
Hier vindt u het persbericht met alle informatie!

9 juni 2018 Open Huis

Zaterdag 9 juni Open Huis te Yesse

Komende zaterdag zal tijdens de openhuislezing extra aandacht zijn voor de bodemonderzoeken en wat die ons te vertellen hebben. Het blijkt ingewikkelde materie, de bodem onder het voormalige klooster. Zoals de coördinator en begeleider van de studenten archeologie dagelijks roept: 'alles boven de grond is gelogen'! De bodem zien is een ding, de bodem begrijpen laat staan interpreteren val niet mee. Wat we nu denken kan morgen anders zijn, maar blijft daardoor steeds boeiend.

 

Wie de verhalen wil horen is welkom om vanaf 13:30 uur, de presentatie is om 14:00 uur, een korte rondleiding volgt aansluitend op de lezing.

Aanmelden geeft zekerheid over een plaats, niet verplicht.

Wel aanmelden? Melden via info@kloosteryesse.nl

Kosten inclusief koffie/thee € 3,-. Welkom!

12 mei Open Huis: Yesse anno 2018

Er is veel gebeurd te Yesse de afgelopen jaren, hoog tijd om daar meer over te gaan vertellen tijdens onze open huismiddagen. Kom dus langs en  hoor wat de bodemonderzoeken hebben opgeleverd en wat dat betekent voor onze kennis over Yesse!
We beginnen om 14 uur met een presentatie tot ongeveer 15 uur, aansluitend een korte rondleiding over het kloosterterrein, zodat meer gaat leven wat inde presentatie wordt verteld.
Entree € 3,- inclusief koffie/thee.

Fietstocht 9 mei 2018: 'Yesse tussen Hunze en A'

Al jaren geleden, toen we het grondbezit rond het kloosterterrein nog kleiner waanden, droomden we van een fiets- of wandeltocht 'rond Yesse'. Het kwam er niet van, ook omdat de randen op enkele plaatsen praktisch niet te bereiken waren. Toen Marnix Deterd Oude Weme in 2015 een oostelijk gebied toevoegde aan het zogenoemde corpusland, kwam er een nieuwe kans. En het lukte: Marry Heidema en Hans Punte zijn er in geslaagd een mooie rondrit te ontwerpen, waar zij ook nog eens nieuwe informatie bij wisten te verzamelen. 

Reden genoeg om de tocht met gepaste trots aan te kondigen! 
De eerste keer is die met name voor donateurs van Yesse en Het Groninger Landschap. Wanneer er plaats over is, kunnen ook anderen mee. 

Aanmelden noodzakelijk:
info@kloosteryesse.nl o.v.v. naam en aantal deelnemers.                                       

Deelname is kosteloos. Een routeboekje met beschrijving is verkrijgbaar à € 6,-.  Er is geen officiële koffiestop, aanbeveling om drinken en eventueel iets te eten zelf mee te nemen. En de verrekijker mee voor de liefhebbers!

Start om 13 uur vanaf het Bezoekerscentrum klooster Yesse,
Essen 7 9751 NB Haren, alwaar we rond 17 uur terug zullen zijn.
Lengte van de route 31 km.

11 april 2018: Stijn Arnoldussen vertelt over bodemonderzoek

Yesse: van ondergronds naar bovengronds   

Archeologisch onderzoek naar klooster Yesse

In 2017 vond in het voorjaar bodemonderzoek plaats op het voormalig kloosterterrein in Essen. Het werd uitgevoerd door een groep 1e jaars studenten archeologie, onder de bezielende leiding van Stijn Arnoldussen. Het leverde meer dan belangwekkende en verbazende resultaten op waar Stijn graag over vertelt. Onder bovenstaande titel vertelt hij: hoe zag het klooster eruit, hoe leefden de nonnen met 'hun' lekenbroeders, hoe rijk en belangrijk was het klooster?

U kunt het allemaal horen op woensdag 11 april 2018, om 20.00 uur op de boerderij Essen 3.

Graag aanmelden op info@kloosteryesse.nl , vol = vol!

Het wordt weer voorjaar te Yesse!

Het voorjaar komt er weer aan, je merkt het aan alles. De dagen lengen, de vogels gaan weer fluiten en ook Yesse ontwaakt uit de winterslaap. Wat heet!
Achter de schermen is en wordt hard gewerkt om een aantal activiteiten aan te bieden, waaronder als eerste een nieuw ontwikkelde fietstocht 'langs de randen van het corpusland van Yesse'. Er is een prachtig boekje klaar, nummer 9 in onze eigen serie Esser miniatuurtjes,  dat we met trots presenteren en te koop hebben wanneer op 9 mei de eerste tocht gefietst gaat worden. behalve de route een kleine maar ware schat aan informatie, zo vlak rond Yesse! Klooster Yesse tussen Hunze en Drentsche Aa, Op de fiets langs Yesses kloostergoed.

Maar natuurlijk al eerder is het eerste open huis op 14 april, de 2e zaterdag van de maand. Allen weer hartelijk welkom vanaf 13:30 uur met om 14:00 uur een lezing over de geschiedenis van Yesse.

12 december 2017:
 Jaap van Moolenbroek verzorgt kloosterlezing: 'Tekenen van God of de duivel?'


Samen met de commissie Letteren van de Culturele Raad Haren heeft 'Yesse' het initiatief genomen tot de organisatie van de kloosterlezing van dit jaar. Wij zijn verheugd Jaap van Moolenbroek, 'wonderdeskundige' bij uitstek, bereid te hebben gevonden ons te komen vertellen over de wonderen van Yesse zelf, maar dit ook uit te breiden met die van andere vrouwenkloosters. De geschriften van Caesarius van Heisterbach, de monnik die rond 1220 enkele malen zelf te Yesse verbleef, vormen een authentieke bron uit de middeleeuwen, dus prachtig materiaal om nader te onder zoeken, en dat is wat de spreker gedaan heeft. Het belooft een interessante avond te worden!  Welkom om 20 uur in het Clockhuys te Haren,   aanmelden op geboektinharen@gmail.com

 

11 november: laatste Open Huis van 2017!

Het waait en regent dat het een aard heeft, te Yesse waaiden enkele weken geleden al twee populieren om die in hun val minstens 6 bomen meenamen, we hebben weer wintertijd of je wilt of niet, kortom het is herfst! Tijd voor ons laatste Open Huis dit jaar en als altijd op de tweede zaterdag, 11 november. We houden ruim op voordat de kinderen langs komen, dus ieder die wil kan deze laatste middag meemaken!
Welkom vanaf 13.30 uur, lezing om 14.00 uur en aansluitend korte rondleiding over het kloosterterrein met uitleg over de resultaten van  bodemonderzoek dit voorjaar. Bezoekerscentrum open tot 16.00 uur.
€ 3,00 inclusief koffie of thee.

14 oktober 2017: Open Huis en de Dag van de Groninger Geschiedenis

Op 14 oktober is het als elke tweede zaterdag van de maand weer Open Huis te Yesse, met steeds weer aan de stand van zaken aangepaste verhalen en  anecdotes over de geschiedenis van toen en nu.
Tegelijkertijd is Yesse vertegenwoordigd op de Dag van de Groninger Geschiedenis in de Archieven, Cascadeplein Groningen. Broederlijk staan we daar samen met de Historische Kring Old Go  uit Haren, waarmee we ook samenwerken in het Historisch Platform Haren. Wilt u meer weten over de Groninger Geschiedenis: behalve 'Yesse' nog veel meer moois!
http://www.dagvandegroningergeschiedenis.nl/

9 september: Open Monumentendag te Yesse!

Deze zaterdag (9 september) een bijzondere dag in Haren: op verschillende plaatsen en op verschillende manieren kunt u deelnemen aan de 2017-versie van de Open Monumentendag zoals Old Go die ook dit jaar weer organiseert.

Yesse doet ook weer mee met een speciale korte presentatie aansluitend bij het thema van dit jaar: Boeren, burgers en buitenlui. De vraag die gesteld wordt: Waren cisterciënzers boeren? Deze vraag stellen is hem beantwoorden, maar waar bestond de boerenfunctie van de lekenbroeders uit? Wat kunnen we hierover vertellen, zien we er nog iets van terug in het landschap van nu? De presentatie zal met regelmaat herhaald worden, vanaf 11:30 tot en met 14:30 uur.

12 augustus 2017 volgende open huis

Ook op deze dag weer verhalen en anecdotes over klooster Yesse en haar bewoners (m/v). En Yesse is weer open voor fietsers van de Geopark pop-up route!
Aanmelden geeft zekerheid over een plekje, maar is niet verplicht.

info@kloosteryesse.nl of 06 53 648 755.

8 juli 2017 drukke dag te Yesse!

8 juli is natuurlijk weer onze maandelijkse 'lezing voor iedereen met rondleiding over het kloosterterrein' van 14 tot 15:30 uur met aansluitend Open Huis tot 17 uur.

Entree € 3,- inclusief koffie / thee.
Maar dezelfde dag kunt u ook weer de pop-up route van het Geopark De Hondsrug fietsen, waarvoor Yesse ook open is van 10 tot 17 uur.

Routeboekjes gratis verkrijgbaar in het Bezoekerscentrum. Zie voor meer info hierover: http://geoparkdehondsrug.nl/nl/p/routes-en-safaris/pop-up-route-ontdek-prehistorisch-groningen/

 

Tijdens het 'Open Huis' op 13 mei zal verhaald worden over hoogte- en dieptepunten uit de geschiedenis van het voormalig klooster Yesse. de gloriemomenten als daar zijn de wonderverhalen, genoteerd door Caesarius van Heisterbach en de ontvangst van abt Johannes van Citeaux (wat deed hij toch in Yesse?) en dieptepunten als de neergang van het klooster, om maar niet te spreken van het vertrek van de zusters en de soldaten die hun intrek namen. De huidige stand van zaken zal niet onvermeld blijven.

Kortom: genoeg om aan te horen en wat het de moeite waard maakt om (weer eens) langs te komen!

Van harte welkom voor de inleiding om 14 uur, aansluitend voor belangstellenden een kleine wandeling over het kloosterterrein. We sluiten het Bezoekerscentrum deze keer om 16 uur. Aanmelden graag per e-mail (info@kloosteryesse.nl) of tel. 06 53 648755.

De bezem er door, seizoensstart open huis op 8 april

Het voorjaar laat zich weer op alle manieren zien in Essen: de bollen bloeien, de vogels bouwen hun nesten, soms met veel kabaal, de bomen lijken hier en daar al groen te kleuren, de eekhoorn rent over de boomtakken en zelfs de ooievaars zijn terug!

Tijd voor de voorjaarsschoonmaak van het Bezoekerscentrum, waar we hopelijk veel bezoekers kunnen ontvangen 8 april. Iedereen is welkom om het kloosterterrein te zien en te ervaren tijdens een (korte) wandeling, om de geschiedenis te leren kennen uit verhalen en door beelden en om bij thee of koffie klooster- of andere mooie verhalen uit te wisselen.

Als altijd is de start om 14:00 uur met een lezing, aansluitend de wandeling en het centrum is open tot 17:00 uur. Aanmelden per mail of telefoon is prettig, geeft zekerheid over een plek, maar is niet verplicht.

Graag tot 8 april!

Groninger Landschap presenteert                                                                

'Klooster Yesse in Vogelvlucht'

Het Groninger Landschap organiseert op zondag 15 januari in Bezoekerscentrum Reitdiep aan de Wolddijk in Noorderhoogebrug een presentatie over het Klooster Yesse. Dit vrouwenklooster stond ooit in het Harense Essen, maar vandaag de dag rest enkel nog de kloostergracht.

Annemiek Bos geeft in de Buitenplaats Reitdiep een presentatie in woord en beeld. Een tipje van de sluier zal worden opgelicht van de geschiedenis van het voormalig cisterciënzer klooster Yesse, dat in het begin van de 13e eeuw gesticht werd en bestaan heeft tot 1594. In de beginjaren vonden in het klooster naar verluidt verschillende wonderen plaats.

Bos vertelt tijdens haar presentatie over de geschiedenis, de rol van het klooster voor de omgeving en het leven van destijds. De lezing begint om 14.00. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

Kijk voor meer informatie op www.groningerlandschap.nl 

Yesse presenteert: Hans Mol

Na het succes van vorig jaar is het de Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse gelukt Prof. Dr. Hans Mol opnieuw naar Haren te laten afreizen voor een lezing in het Clockhuys. Op 13 december om 20:00 uur spreekt hij 'Over kloosters en geweld'.                   Meer infomatie en aanmelden, zie: www.deagendavanharen.nl

Kinderen graven naar Yesse!

15 oktober zullen voor het eerst kinderen kunnen graven naar herinneringen van het voormalig klooster Yesse. De schepjes liggen al klaar om de grond in te gaan, vegers en harken helpen mee om te zien wat er allemaal verborgen ligt in ons nieuw aangelegde archeologische onderzoeksveld. Een echte archeoloog wordt verwacht om uitleg te geven en elk kind krijgt een prachtig graafbewijs mee naar huis! Aanmelden op info@kloosteryesse.nl

 

k

bottom of page