top of page

Kijk voor alle culturele activiteiten in Haren ook eens op  www.geboektinharen.com

Behalve (de meeste) actviteiten te Yesse heel veel ander leuks en moois te beleven in Haren!

Jaarplanning open activiteiten Yesse 2024 (onder voorbehoud)

 

Open huis middagen / kloosterwandelingen worden wegens weersafhankelijk op korte termijn aangekondigd.

Let hiervoor ook op onze facebookpagina Bezoekerscentrum klooster Yesse

Altijd: open als borden en vlag geplaatst zijn, groepen (klein of groot) op afspraak welkom

 

Contact: info@kloosteryesse of bel 0653648755 (bgg voicemail)

 

6 maart 2024, 20 uur, Nieuw Apostolische Kerk, Bamshorn in Haren:
Kloosterlezing door Dr. Adrie van der Laan getiteld 'Hoogtijdagen: Hendrik Elverick en de beschaving van Frisia'. 
Van der Laan is conservator Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Groningen.
Hier vindt u het persbericht met alle informatie!

Jaarafsluiting te Yesse op zaterdag 29 oktober met mini-festival


Bezoekerscentrum Klooster Yesse in Haren viert haar jaarafsluiting op zaterdagmiddag 28 oktober. Op het voormalige kloosterterrein aan Essen 7 is die middag een kleine markt ingericht, waar voor jong en oud van alles te beleven is.
Er is informatie over de geschiedenis van het vroegere cisterciënzer vrouwenklooster, dat van 1215-1594 op deze plek heeft gestaan. De Wonderverhalen komen aan bod. Er is aandacht voor de resultaten van het archeologisch onderzoek. Kinderen mogen zelf een schep in de grond zetten op
zoek naar Yesser bodemschatten. Er zijn flitslezingen (van 5 minuten) over kloosterweetjes – inclusief een prijsvraag - en er is een boekenmarkt.


Het Mini-Yessefestival is van 12 tot 16 uur. De toegang is gratis en men hoeft zich
niet aan te melden. Koffie en thee zijn te koop; de ranja voor de kinderen is gratis.

 

Zondag 10 september 2023, 10:30 uur: lezing met begeleide rondleiding door Essen

Het wordt zo het nu lijkt prachtig weer komende zondag, dus we durven het aan:
Om half elf een buitenlezing met aansluitend naar wens een korte wandeling over het kloosterterrein en/of het bezoekerscentrum bekijken, van de omgeving genieten....

Iedereen is welkom, entree slechts € 3,- inclusief koffie!

Aanmelden niet nodig.

 

 

 

Oktober Kindermaand: 25 oktober Kindermiddag te Yesse!   Afgelast!

Woensdagmiddag 25 oktober rekenen we op allemaal enthousiaste archeologen in de dop!

Van 14 uur tot ongeveer 16 uur kunnen basisschoolkinderen (groep 5 en hoger) mee de geschiedenis van het klooster Yesse in en natuurlijk kan er daarna gegraven worden! Vind jij een echt stukje van dit eeuwenoude gebouw terug? Het is al 400 jaar weg, dus dat wordt wel even zoeken! Of zijn er kinderen die proberen de kerk na te bouwen? 

BeeldjeMaria.jpg

11 augustus 2023: Fietsen en varen 'In het voetspoor van de lekenbroeders'

Klooster Yesse bezat in haar tijd een uithof te Kropswolde. Al vroeg in de geschiedenis wordt hierover geschreven in oorkonden, wat gerust als bewijs voor dit gegeven mag worden beschouwd. Lekenbroeders van het klooster gingen regelmatig op en neer naar het klooster, al was het maar om de te Kropswolde gedroogde turf naar het klooster te brengen. De route van de broeders is na te gaan, en ook heden ten dage vrij goed te volgen. Helaas niet zoals de broeders per boot, de waterwegen zijn inmiddels wat veranderd, maar te fiets gaat prima. Rond de middag begeleiden gidsen van het Groninger Landschap een vaartocht over het Zuidlaarder meer. 

Sinds 2016 fietsen we deze route jaarlijks, dus nu is de tijd!

Begin en einde te Yesse, Essen 7 in Haren, koffie vanaf half 10 gratis verkrijgbaar, start om 10 uur!

Voor verdere info en aanmelden zie de link:

 In het voetspoor van de Lekenbroeders van klooster Yesse - Het Groninger Landschap

13 juli 2023:
Wandeling langs (resten van) kloosters en refugia in middeleeuws Groningen


Wist u dat in de middeleeuwen er niet alleen legio kloosters in de stad stonden maar ook heel veel vluchthuizen (refugia) van diverse kloosters buiten de toenmalige stadsmuren? U kent misschien de panden van het Aduarder Gasthuis in de Munnekeholm, waar ook de abt destijds een onderkomen voor zichzelf had, maar wist u dat ook klooster Yesse een refugium had? 

Het Sickinge- of Esserhuis heeft... maar laten we niet vooruitlopen op de wandeling!

13 juli kunt  u hierover en over nog veel meer horen van onze gidsen, die op die dag de wandeling begeleiden. Start bij het Groninger Forum, om precies te zijn op deNieuwe Markt bij de ingang van de fietsenstalling, pal voor het gebouw als u (vanaf zuidzijde Martinikerk) via de Sint Jansstraat daarheen gaat.

De start is om 10 uur, tussen de middag wordt een pauze ingelast en het einde zal rond 14 uur zijn. Er zullen routeboekjes met uitleg te koop zijn a € 6,-. Graag contant betalen.

Graag aanmelden voor 10 juli via: https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/YESSE

Voor info / overleg:  06 53 64 87 55

30 juni 2023: Met Klooster Yesse fietsen op het Hogeland!


Ook dit jaar organiseert Yesse, samen met de Stichting Het Groninger Landschap, een fietsexcursie op het Hogeland. Yesse verwierf hier rond 1501 in de laatste eeuw van haar bestaan alsnog een fors gebied aan landerijen. Waar lagen deze, wat weten we ervan en wat is er nog te zien?
Gids Hans Punte heeft zich erin verdiept, een prachtige tocht uitgezet en hij zal al zijn kennis met u delen!
Meer info en aanmelden via de link naar de site van Het Groninger Landschap:  

Klooster Yesse op het Hogeland - Het Groninger Landschap

Deelname is gratis
 

Dr. Andrew Irving spreekt Kloosterlezing Yesse 2023 uit

Over middeleeuwse kluizenarijen in Groningen

Pauselijke goedkeuring Harens onderkomen kluizenaar

 

Dr. Andrew Irving, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, zal op dinsdagavond 25 april in Haren de eerstvolgende Kloosterlezing van Yesse uitspreken. Irving gaat in op de bijzondere inmenging van de Paus bij de restauratie van een kluizenarij, die in de middeleeuwen langs het Harense deel van de Hereweg lag. De Pauselijke bemoeienis met die ene kluis ter hoogte van het huidige Villa Gelria is vastgelegd in een overgeleverd document uit 1437. De Kloosterlezing, jaarlijks georganiseerd door het Bezoekerscentrum Klooster Yesse, vindt plaats in het kerkgebouw aan de Bamshorn 4 in Haren en begint om 20.00 uur.

 

Irving zal tijdens zijn lezing ook ingaan op de verschillende andere plekken in het Groninger land, waar in de middeleeuwen kluizenaars en kluizenaressen woonden. Ook vlakbij het voormalige kloosterterrein van Yesse in het Harense Essen heeft in die tijd een kluis gestaan, gelegen in het huidige Vorkgebied. De op oude kaarten aangetroffen veldnaam ‘kloes’ duidt daar op.

 

Dr. A.J.M. Irving, Assistant Professor of Religion and Heritage aan de faculteit Religie, Cultuur en Samenleving van de Rijksuniversiteit Groningen, is inmiddels een goede bekende te Yesse. Hij raakte betrokken bij de kloostergeschiedenis tijdens de vorig jaar gehouden manifestatie ‘Van Yesse naar Sint Jan’. Dat driedaags evenement in Groningen was georganiseerd rond het bezoek van de cisterciënzer monnik Caesarius van Heisterbach die in 1220 samen met zijn abt Henricus onder meer Klooster Yesse en de Groningse Martinikerk bezocht. Irving, die in 2018 tot  ‘docent van het jaar' van zijn faculteit aan de Rijksuniversiteit Groningen’ werd, komt uit Nieuw-Zeeland en was voor zijn universitaire werk in Groningen als liturgicus en kerkhistoricus verbonden aan universiteiten in Canada en de VS.

 

Kloosterlezing Yesse 2023, Dr. Andrew Irving spreekt over kluizenarijen bij Yesse en in Groningen

Dinsdag 25 april 2023, 20.00 uur

Nieuw Apostolische Kerk, Bamshorn 4 in Haren

Entree € 7,-; donateurs Yesse € 5,00 op vertoning donateursbewijs

Parkeerruimte aanwezig

Aanmelden tot 24 april 2023 kan alleen maar via bijgaande link: 

GEBOEKTINHAREN (supersaas.nl)

Men kan alleen per pin betalen bij binnenkomst.

Donateursexcursie
Op 22 april 2023 vindt onze donateursexcursie plaats. Deze keer langs de voormalige Groninger kloosters van Rottum, Thesine, Sint Annen en Ten Boer. Wat waren hun bijzonderheden, verschillen en overeenkomsten met Yesse? We zullen het overal horen.     

Een mooie dag van 9 tot 17 uur. Alle donateurs welkom!

GRUNN gaat los, ook te Yesse!

Het spel GRUNN was snel uitverkocht, maar nu weer verkrijgbaar,ook te Yesse!

Voor wie wil ook met GRUNN-Spulregels derbie! alles samen € 35,-
 

Belangstelling?

Stuur een mailtje naar info@kloosteryesse.nl (of contactformulier) of laat telefonisch (0653648755) weten wanneer u zou willen komen om uw exemplaar (met scenariokaart) op te halen. Pinnen is mogelijk.

Mogelijk hebt u er in het Dagblad van het Noorden over gelezen: er is een nieuw spel op de markt onder de naam GRUNN.

Het is een bordspel dat gaat 'over de vroege bewoners van de provincie en hun relatie met het landschap'.

Volgens een van de bouwers 'een echt familiespel: niet te moeilijk en het duurt niet te lang'

Groningen heeft een eigen bordspel: GRUNN - RTV Noord .

 

Voor Yesse-fans is het spel extra leuk: Yesse heeft een plekje in het spel zelf gekregen én er is een zogenoemde scenariokaart van Yesse verkrijgbaar. 31 locaties / musea in de provincie doen mee, elk ervan heeft zo'n kaart en op alle 31 adressen is het spel te koop.

Dus ook te Yesse. 

Mooi cadeautje voor iemand anders og een cadeautje voor uzelf?

Vastgestelde prijs voor alle locaties is € 35,-

 

OPEN HUIS 8 oktober 2022 van 14 tot 17 uur


Verhalen bij het haardvuur (of onder de zon als die er is 😊), vondsten bekijken, info over het klooster te lezen of horen, en uitleg over de bodemonderzoeken, invloed van Yesse op de omgeving, rondkijken in de omgeving, publicaties te bekijken en te koop in het bezoekerscentrum (pinnen mogelijk), banieren van ‘Van Yesse naar Sint Jan’ lezen en… koffie en thee of ranja erbij!

Kinderen mogen graven in het archeologisch veld. 

Welkom, alles voor € 3,- p.p.

Het weer blijft goed (zo het nu lijkt)!

9 juli 2022: Fietsen rond de corpuslanderijen van Yesse

Na twee jaar pauze kunnen we gelukkig nu weer volop fietstochten organiseren!

Kortgeleden fietsten we twee maal op  het Hogeland langs en door het Yesser grondgebied rond Menkeweer, op 9 juli verkennen we de landerijen rond het kloosterterrein en de ruime omgeving.

De 30 kilometer lange tocht voert langs voor velen onbekende en verrassende plekjes. Gids Hans Punte van Het Groninger Landschap zal weer al zijn kennis delen!

Voor informatie en aanmelden:

Fietsen tussen Hunze en Aa, door de landerijen van klooster Yesse - Het Groninger Landschap

info ook via 0653648755

Yesse op het Hogeland 17 en 25 juni 2022

Op vrijdag 17 en zaterdag 25 juni organiseert Yesse samen met Het Groninger Landschap een fietstocht langs en over de voormalige kloosterlanderijen op het Hogeland rond Winsum en Menkeweer.

Voor informatie en aanmelden zie de link:

Klooster Yesse op het Hogeland - Het Groninger Landschap

Open dag Opgravingen Yesse: 4 juni 2022, 11 tot 15 uur

Momenteel vindt weer het jaarlijkse 'Studenonderzoek' plaats, van 16 mei tot en met 10 juni.

Behalve dat studenten moeten leren opgraven, leert dit ons erg veel over het klooster, gebouwen, bewoning en leefwijze van de bewoonsters, de nonnen en bewoners, de lekenbroeders. 

Genoeg om dit met  geinteresseerden te delen! 

Daarom op 4 juni a.s een Open Dag, verzorgd door Archeoloog van het Groninger Instituut voor Archeologie Stijn Arnoldussen met zijn studenten.

U bent welkom van 11 tot 15  uur, waarin een dagprogramma wordt aangeboden.

Deelnemers zullen in groepen rouleren tussen de verschillende onderdelen.

Lunch desgewenst zelf meenemen, geen kosten. Koffie en thee zijn verkrijgbaar  voor € 1,00

Wilt u alles meemaken, kom dan tegen 11 uur. Voor een gedeelte langskomen kan ook.

Er is beperkt parkeerruimte, dus kom liefst niet met de auto.

Aanmelden mag maar hoeft niet.  

Aanmeldlink:  GEBOEKTINHAREN (supersaas.nl)

Contact:

info@kloosteryesse.nl 

tel 06 53 64 87 55.

 

Open Huis zaterdag 22 mei 2022


Vanaf 14 uur Open huis te Yesse. 
Na een algemene inleiding over het klooster en haar geschiedenis zal er aandacht zijn voor de actuele opgravingen 2022. 
Archeoloog Stijn Arnoldussen van het Groninger Instituut voor Archeologie zal de deelnemers meenemen langs de proefsleuven waar 'zijn' studenten dit jaar onderzoek doen.
Er is nog amper begonnen of de mooie vondsten komen al weer bovengronds. Zeker de moeite waard dus!
Ontvangst vanaf  13.30 uur, aanvang 14:00 uur.
Na afloop gelegenheid tot bezichtigen bezoekerscentrum en publicaties.
Catalogus Expo Martinikerk te bezichtigen en verkrijgbaar, evenals het boek De Arm van Johannes de Doper.

Entree € 3,00, incl. koffie / thee.
Aanmelden  op GEBOEKTINHAREN (supersaas.nl

Kloosterwandelingen gaan van start!


Alle coronamaatregelen zijn opgeheven en ook  Yesse kan weer beginnen met haar activiteiten. Voorlopig blijven we liever buiten en gaan we wandelen, in en rond Essen (Yesse) en richting het archeologisch wandelpar 'De Vork'. genoeg te vertellen! 

Eerste data: zondagmiddag 3 en 10 april 2022.

De wandeling begint om 14 uur. De koffie en thee staan klaar vanaf 13.30, dan is ook het bezoekerscentrum open, na de wandeling ook tot uiterlijk 17 uur.

Kosten € 3,- per persoon, inclusief koffie en thee. Pinbetaling mogelijk.

Aanmelden via https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/YESSE

Kies hier je activiteit en indien van toepassing de datum en meld je aan!

Graag tot ziens op een van deze middagen. Bij slecht weer bieden we een droog alternatief!

Yesse gaat wandelen

Corona dwingt ook ons andere stappen te nemen om onze verhalen te blijven vertellen. Voor Yesse worden dat voorlopig letterlijke stappen: in plaats van groepen ontvangen in ons bezoekerscentrum gaan we wandelen.

De ontvangst van (kleine) groepen met  koffie en thee zal uiteraard te Yesse zijn. Na een korte inleiding maken we een wandeling door Essen over het voormalig kloosterterrein en wandelen we langs de noordelijke gracht naar het archeologisch wandelpark in De Vork. afhankelijk van de wensen van de deelnemers gaan we het gebied in en kan men al dan niet op eigen gelegenheid verder lopen naar de Noorderzanddijk. 

Zodra het weer stabieler lijkt maken we data bekend!

Kindermiddag te Yesse: zondag 17 oktober 2021

Voor wie iets leuks wil doen op de zondagmiddag: Oktober is (erfgoed) kindermaand en daarom organiseert Yesse dit jaar samen met de AWN, de Archeologische Vereniging Noord Nederland, een kindermiddag op zondag 17 oktober.

Natuurlijk mag er gegraven worden naar het verdwenen klooster Yesse, maar de archeologen kunnen ook veel vertellen over de vondsten die je misschien wel vindt! Het is altijd spannend: geeft de grond weer wat terug van het klooster? Kun je een steen vasthouden die echt van het klooster komt en misschien wel 800 jaar oud is? Weet je wel hoe zwaar die is?

En misschien wil je wel meer weten over de vondsten die er te zien zijn in het bezoekerscentrum. Waar komt zo’n scherf aardewerk vandaan? Wat is het voor een voorwerp geweest?

Of wil je een filmpje over Ghebbe zien, een meisje dat in de middeleeuwen naar een klooster ging. Hoe was dat? Wat deed ze daar en hoe leefden mensen daar toen?

Wie dat leuk vindt mag ook met een metaaldetector op zoek gaan, maar denk eraan: het is niet alles goud wat er blinkt! Als er genoeg kinderen zijn kun je misschien zelfs de kloosterkerk nabouwen!

 

Zomaar wat dingen die er te doen zijn, die zondag de 17e oktober.

Van 14:00 uur tot uiterlijk 16:00 uur.

Essen 7, 9751 NB Haren

Doe stevige schoenen aan en houd rekening met het weer, neem zo nodig een trui mee.

Alle kinderen welkom!

Aanmelden hoeft niet, je ouders mogen mee, als die af en toe even kunnen helpen is dat misschien ook fijn. Maar zij kunnen ook iets horen over het klooster, wat er geweest is en de geschiedenis ervan.

Er is wat te drinken, ook voor ouders.

Kloosterwandeling 12 september, Open Monumentendag

Start is bij het Bezoekerscentrum Klooster Yesse waar na een kop koffie of thee een eerste korte uitleg wordt gegeven. Vervolgens wordt een wandeling gemaakt door Essen en aansluitend door het Vorkgebied, direct ten oosten van het buurtschap.

 

Langs de route wordt regelmatig verteld over de geschiedenis van het klooster en wat de relatie van de diverse stopplekken daarmee was. Waar stond het klooster, hoe zag het eruit? Iets over onderzoeksresultaten, de corpuslanderijen en sporen uit het verleden. De waterwegen in de buurt, de ontwikkelingen in het Vorkgebied, en de bijzondere vondsten voorafgaand aan de aanleg van het opstelterrein… .

Aanmelden via pagina contact, klik op de link en maak uw keuze

Lezing te Yesse op 21 augustus

De komende tijd zullen we bij redelijk weer activiteiten organiseren te Yesse. Als het kan in de buitenlucht, als het moet onderdak, in de carport. Het aantal deelnemers zal beperkt worden tot maximaal 10 personen.

Aanmelden noodzakelijk, kosten € 3,- inclusief koffie of thee.

Donateurs gratis.

Na een lezing van rond 45 minuten volgt een korte rondwandeling met uitleg ter plekke over de kloostergeschiedenis en inrichting van het terrein. Het bezoekerscentrum is open om vondsten te bekijken evenals beschikbare literatuur, scripties, weekrapporten van recente opgravingen, krantenknipsels....

Ook voor verkoop Esser miniatuurtjes!! 

Yesse the Movie


Voor wie nog niet gekeken heeft:

de link naar de film Yesse the Movie. 

Ongeveer 30 minuten Yesseplezier!

Al meer dan 2000 kijkers gingen u voor!

     https://youtu.be/RFoMMSvriYg

titelblad.jpg

Zaterdag 10 juli 2021 herstart lezingen te Yesse

We zijn afhankelijk van het weer, maar zaterdag aanstaande ziet het er goed uit. We nodigen iedere belangstellende dan ook graag uit om een kopje koffie of thee te komen drinken met daarbij natuurlijk een lezing over Yesses wel en wee, vroeger in de middeleeuwen en nu net na afloop van onze vierde keer studentenveldwerk, over het recente bodemonderzoek.

Iedereen is welkom vanaf een half uur vooraf aan de gekozen starttijd en een half uur nadien. de presentaties zijn buiten, zo nodig wel overdekt, dus houd daar zo nodig rekening mee. De lezing duurt ruim een half uur, de rondwandeling ongeveer een kwartier. Voor- en achteraf tijd om de informatiepanelen nog eens extra te bekijken, evenals ander presentatiemateriaal en voor de liefhebbers zijn de 6 weekverslagen van de recente onderzoeksweken ter inzage beschikbaar.

Genoeg te zien en te horen dus!

Graag vooraf aanmelden, ga naar tabblad contact van deze site.

U bent dan ook zeker van een plaats.

Lees voor toelichting van de situatie te Yesse ook onder Agenda

Opgravingen Yesse anno 2021

Na een jaar 'stilstand' wegens corona, zijn er dit jaar weer studentenopgravingen gaande. Er zal helaas geen open dag of publieksopgraving georganiseerd kunnen worden,           
Voor wie toch bij wil blijven is er de facebookpagina opgravingyesse
Hierop zal regelmatig tot dagelijks een bericht geplaatst worden met informatie over vorderingen, weetjes over vondsten, misschien wel bijzondere vondsten, studentenleed...
Kortom, ook op afstand is het werk enigszins mee te beleven! 

1 augustus 2020: lezingen te Yesse

Zaterdag a.s. beginnen we weer voorzichtig met lezingen te Yesse.  Om 11 uur en on 14 uur zullen presentaties van een uur worden verzorgd, over de geschiedenis, bodemonderzoek en situering van de kloostergebouwen in het gebied van Essen.
 
In verband met de coronamaatregelen is aanmelden verplicht, 

Verkouden of andere klachten? Kom liever een andere keer. 
 
Aanmelden via info@kloosteryesse.nl o.v.v. naam, aantal personen telefoonnummer en natuurlijk de tijd van voorkeur. iedereen krijgt bericht of er plaats is, max 15 personen.
contact 06 53 64 87 55
.

Eerste exemplaar van 'De Arm van Johannes voor CvdK René Paas


Het aanbieden van het boek 'De arm van Johannes' door auteur Bart Flikkema aan de Commissaris van de Koning René Paas vond plaats op 8 mei 2020.  Kijk voor geschreven en gefilmd verslag onder de tab Yessesintjan -> actueel
15 en 16 mei Van Yesse naar Sint Jan uitgesteld naar 2021
15 met tot 3 juli tentoonstelling uitgesteld naar 2021
Lees meer hieronder en blijf het nieuws volgen achter bovengenoemd tabblad.

 

Kloosterlezing 7 april 2020, bibliotheek Haren afgelast wegens corona

Zoals in de agenda hierboven al gemeld staat op 7 april onze jaarlijkse kloosterlezing gepland, in de bibliotheek in Haren. Ditmaal een dubbelpresentatie, door Berna van Wijk en Stijn Arnoldussen.

Berna, inmiddels afgestudeerd als archeoloog, heeft de afgelopen jaren als studente actief meegedaan aan opgravingen en een scriptie gewijd aan de metaalvondsten: 'Iron Maiden'. Haar belangstelling ging verder richting de materialen die te maken hadden met schrijven, en nog specifieker naar boekbeslag uit kloosters en natuurlijk Yesse. haar lezing:
"Lood, koper en ijzer: lezen en schrijven in klooster Yesse"'

Na een klein intermezzo en een pauze volgt Stijn Arnoldussen die 'wij van Yesse' intussen als onze huisarcheoloog beschouwen. Stijn zal ingaan op het onderzoek met de (tussentijdse) resultaten daarvan, onderzoek dat het hele jaar door uitgevoerd wordt tussen de veldwerkcampagnes in. Zijn lezing:
"Ontdekken zonder te scheppen: uitwerking van Klooster Yesse"
 
Alle belangstellenden zijn van harte welkom om naar deze beide bevlogen vertellers te komen luisteren!
 
De aanmeldingsgegevens volgen nog en zullen zodra ze bekend zijn op deze plaats bekend gemaakt worden, en in de pers verschijnen.
Donateurs van Yesse worden per mail op de hoogte gesteld.

30 april en 1 mei 2021   

Van Yesse naar Sint Jan. Middeleeuwse mirakelen in kerk en klooster

Volgend jaar, 2021, zullen er allerlei activiteiten plaatsvinden in een gezamenlijke manifestatie van Yesse met de Vrienden van de Martinikerk, de Martinikerk zelf, de RUG, faculteiten archeologie en Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap.
Verbindende schakel wordt gevormd door de monnik Caesarius van Heisterbach, die rond 1220, dus 800 jaar geleden, zowel Yesse als de Martinikerk bezocht en de wonderverhalen die hem daar ter ore kwamen op schrift heeft gesteld. Het boek waarin deze, en vele andere, zijn verzameld is nog altijd bewaard gebleven.
Dit heuglijke feit zal gevierd worden met een aangeklede wandeltocht ('pelgrimage') van Yesse naar de Martinikerk, met speciaal door Chris Fictoor gecomponeerde muziek en diverse lezingen, door Jaap van Moolenbroek en Anneke Mulder - Bakker..
Tevens zal daar een boekje over 'De Arm van Johannes' verkrijgbaar zijn

Naast dit alles zal in de Martinikerk een tentoonstelling te zien zijn over klooster Yesse. Ook in de Archieven en in de Universiteitsbibliotheek zullen nieuwe en bijzondere vondsten en voorwerpen te zien zijn.

Kortom: het worden prachtige dagen, houd uw agenda vrij  en let op de informatie!

12 september 2019: fietstocht 'In de voetsporen van de Lekenbroeders'

Ooit, voor zover bekend vanaf ongeveer 1245, bezat Yesse een kloosterboerderij te Kropswolde. Oude documenten geven aan dat de lekenbroeders daar ook een
kapel hadden, wat leidde tot ruzie met de plaatselijke pastoor (1423). Hoe het ook
zij, de werkmannen van Yesse gingen indertijd per boot naar Kropswolde, groeven
het plaatselijke veen af en droogden dit tot turf, wat eveneens per boot over de
Hunze teruggebracht werd naar Yesse. Gedurende de week bleven deze monniken
in Kropswolde, vandaar de kapel. In het weekend avant la lettre keerden ze naar het moederklooster om daar de zondagse mis bij te kunnen wonen.
Heden ten dage is de route van de leken niet meer (volledig) per boot bevaarbaar,
maar we kennen die route wel. Ons favoriete hedendaagse vervoer, de fiets, is toereikend om deze over de weg te volgen.
Op donderdag 12 september 2019 kunt u meedoen aan de jaarlijkse fietstocht langs deze oude route, die leidt door de Westerbroeksemade polder en de Kropswolderbuitenpolder, zult u verhalen te horen krijgen over de geschiedenis van Yesse, de ruzie met de pastoor en een boottocht maken over het Zuidlaardermeer. Zeearenden spotten wordt niet gegarandeerd, maar is tegenwoordig niet zeldzaam! 

Aanmelden via Het Groninger Landschap, kosten € 6,50 beschermers en donateurs, niet-beschermers of donateurs, € 9,00 pp. kinderen tot 12 jaar € 1,50.


Bodemonderzoek te Yesse anno 2019

Inmiddels is het jaarlijkse bodemonderzoek begonnen op het kloosterterrein van Yesse! Houd deze site in de gaten voor actueel nieuws, waaronder publieksacties!

Zie hiervoor ons blog, en facebook onder  - opgravingyesse- 

 

18 april 2019 Fietstocht 'Tussen Hunze en A'

Op 18 april organiseert Yesse weer haar jaarlijkse fietstocht langs de kloosterlanderijen in en rond Essen, tussen Hunze en Drentse A
De route voert langs prachtige, soms verrassende en onbekende plekjes, vlakbij en rond de stad. Afstand rond 30 km.
s Middags van 13 tot 17 uur, start bij het Bezoekerscentrum met koffie en thee.
Routeboekjes met uitgebreide toelichting zijn verkrijgbaar a € 6,00, ook van te voren. Bij deelname desgewenst gratis route.
Aanmelden noodzakelijk, de inschrijving is geopend!
info@kloosteryesse.nl o.v.v. naam en aantal personen.
Deelname € 3,-,  donateurs € 2,- 

Open huis terug na winterrust!

Na een zachte 'winter' komt het leven weer terug in het bezoekerscentrum van  Yesse. Dat blijkt niet alleen uit de te houden fietstocht op 18 april, maar al eerder gaan de deuren open voor het eerste open huis van het seizoen. vanaf april in principe elke tweede zaterdag van de maand, maar houdt de website en zeker facebook in de gaten voor mogelijke uitzonderingen.
Op 13 april is iedereen van harte welkom in het bezoekerscentrum! 
14 uur lezing, aansluitend korte rondleiding over het kloosterterrein.

12 februari 2019: 4e kloosterlezing van Yesse!

Op 12 februari 2019 zal Jakob Loer, kenner van cisterciënzer kloosters in het algemeen en van klooster Aduard in het bijzonder onze 4e kloosterlezing verzorgen.                                                   

Het onderwerp: 'Cisterciënzers en watermanagement'
Plaats: Clockhuys Haren, bibliotheek
Datum: 12 februari 2019, om 20:00 uur
Aanmelden: geboektinharen@gmail.com
Kosten: € 6,00, donateurs Yesse gratis.

Winterrust in het Bezoekerscentrum

 

En, na een mooie seizoensafsluiting (18 november) in de Dorpskerk in Kropswolde, de plaats waar zo'n boeiende geschiedenis van Yesse ligt, is voor het bezoekerscentrum de winterpauze begonnen waar het activiteiten betreft.

In het scriptorium en het denkcentrum wordt echter doorgewerkt, om ook volgend jaar weer een doorlopend en gevarieerd programma te kunnen bieden, met daarin verwerkt natuurlijk zoveel mogelijk van onze steeds weer nieuw vergaarde kennis over het klooster Yesse.

Daarnaast staan natuurlijk de decemberfeesten voor de deur.

Het bestuur en het hele Yesseteam wensen iedereen hele fijne feestdagen en nu alvast alle goeds voor een gezond en vreugdevol 2019!

10 november: Laatste Open Huis van 2018
Yesse anno 2018
Voor de laatste keer dit jaar om 14 uur een lezing met beelden over het klooster Yesse, met speciale aandacht voor de resultaten van het bodemonderzoek in 2017 en 2018 en rond 15 uur een rondleiding voer het terrein.
Om 16 uur gaan de deuren dicht voor onze winterslaap, die echter bepaald niet droomloos zal zijn!  

18 november 2018:                                                   
Yesse besluit het seizoen met Kamerkoor Peize in Kropswolder kerk!


Ieder jaar in november sluit Yesse het seizoen af met een activiteit speciaal voor donateurs. Normaal gesproken is dat in het bezoekerscentrum, maar dit jaar kregen we de gelegenheid om een gecombineerde middag te organiseren met het Kamerkoor Peize. Op zondagmiddag 18  november in de dorpskerk in Kropswolde, ons ook niet onbekend. Was dit niet de kerk waar in 1423 de pastoor het aan de stok kreeg met de lekenbroeders van Yesse?​ Bart Flikkema verrichte aanvullend onderzoek en komt met nieuwe informatie, omlijst door passende koormuziek.                                     

Gratis voor Yessedonateurs, andere belangstellenden zijn welkom, maar betalen € 8,00.                   Zie de link hiernaast voor meer gegevens.

24 oktober 2018, Stijn Arnoldussen over Yesse!


Op 24 oktober zal Stijn Arnoldussen in de Groninger Archieven spreken over de opgravingen die hij leidde in 2017 en 2018 te Yesse.
Aanvang 20:00 uur, entree gratis.
Deze beide jaren heeft hij bodemonderzoek geleid dat werd verricht door 1-jaars studenten archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen.
Het heeft tot nu toe verrassende resultaten opgeleverd, waar Stijn graag en enthousiast over kan vertellen.
zie ook:
https://www.groningerarchieven.nl/actueel/agenda/39-veldwerk-op-terrein-klooster-yesse-in-essen?date=2018-10-24-20-00

20 oktober 2018 donateursexcursie


Deze keer gaan we naar ons 'tweede moederklooster'Sibculo. 
dit in 1406 gestichte klooster stond  sterk onder invloed van de Moderne Devotie, waar Geert Groote zijn naam aan verbond. de deelnemers zullen er van alles over horen! Ook hoe Yesse terecht kwam bij dit klooster, in het noordoosten van de provincie Overijssel. ook zullen zij horen over de vermaarde abt Boyng en zijn rol in dit verhaal. In het museum is een mooie tentoonstelling te zien over 'schrijven in het klooster' en dat in brede zin.
Vooraf bezoeken we het stift Weerselo, waar we ook de lunch gebruiken.

13 oktober 2018: Open Huis


Als vertrouwd: om 14 uur lezing met rondleiding, het bezoekerscentrum is open tot uiterlijk 16 uur, in verband met de Dag van de Groninger Geschiedenis in de Groninger Archieven.

13 september 2018:   

Langs het spoor der lekenbroeders,fietstocht van Yesse naar Kropswolde.

Wegens het succes van vorige jaren ook dit jaar onze fiets-vaartocht die zo dicht mogelijk voert langs de vaarroute die de lekenbroeders in de middeleeuwen volgden van Yesse naar hun kloosterboerderij in Kropswolde. Laat u verrassen door de verhalen onderweg over de belevenissen van de broeders en door informatie over de natuur in de polders door een gids van Het Groninger Landschap. Hoor de pastoor van de kerk in Kropswolde zich beklagen en wie weet het klokje luiden tijdens de vaartocht met de Raidomp op het Zuidlaardermeer. De fietstocht terug voert u nog langs het gemaal in de Onnerpolder, en heel misschien ziet u de zeearenden vliegen...

We starten rond 10 uur, koffie vanaf 9:30 uur, en verwachten terug te zijn te Yesse rond 16:30 uur
Aanmelden vanaf 1 september via www.hetgrongingerlandschap.nl

 

8 september 2018: Dag Harener Geschiedenis
Op deze tweede zaterdag van de maand bij wijze van uitzondering géén Open Huis!

De Open Monumentendag valt dit jaar samen met de Dag van de Harener Geschiedenis.

Het thema voor Haren luidt 'Verdwenen waterwegen'. 

Op drie verschillende locaties wordt een programma over het thema aangeboden, waarbij op twee plekken een lezing gekoppeld wordt aan een bijpassende buitenactiviteit.  
In Essen wordt om 13:30 uur een lezing verzorgd door Eppo van Koldam, over 'Verdwenen waterwegen in Haren' (adres Essen 3) en om 15:00 uur start bij het Bezoekerscentrum een 'struuntocht' door De Vork, die na een korte huifkartocht verder gaat ten zuiden daarvan, zoveel mogelijk door landerijen.
Aanmelden verplicht via dhg@cultureleraadharen.nl, entree gratis.

Voor het volledige programma zie de folders, op diverse plekken in Haren verkrijgbaar, of volg onderstaande link:
https://harenerweekblad.nl/2018/08/22/dag-van-de-harener-geschiedenis--open-monumentendag-2018

Kindermiddagen: archeologie en natuur

Op woensdagmiddag 27 juni en 11 juli  organiseren de stichtingen Het Groninger Landschap en Klooster Yesse samen kindermiddagen voor basisschoolkinderen.
Van 14:30 tot 16:30 mogen ze in de grond graven naar restanten van het voormalig klooster Yesse, en daar uitleg over krijgen, en dan naar beestjes zoeken, bomen luisteren en nog veel meer.
Maximaal 20 kinderen, € 2,- voor drinken en wat lekkers, ouders zijn welkom om of bij de kinderen te kijken of iets over het klooster te leren.
Voor info: 06 53 64 87 55
Zie verder ook:
https://www.groningerlandschap.nl/activiteiten/eropuit/kindermiddag-archeologie-en-natuur/  voor aanmelden.

9 juni 2018 Open Huis

Zaterdag 9 juni Open Huis te Yesse

Komende zaterdag zal tijdens de openhuislezing extra aandacht zijn voor de bodemonderzoeken en wat die ons te vertellen hebben. Het blijkt ingewikkelde materie, de bodem onder het voormalige klooster. Zoals de coördinator en begeleider van de studenten archeologie dagelijks roept: 'alles boven de grond is gelogen'! De bodem zien is een ding, de bodem begrijpen laat staan interpreteren val niet mee. Wat we nu denken kan morgen anders zijn, maar blijft daardoor steeds boeiend.

 

Wie de verhalen wil horen is welkom om vanaf 13:30 uur, de presentatie is om 14:00 uur, een korte rondleiding volgt aansluitend op de lezing.

Aanmelden geeft zekerheid over een plaats, niet verplicht.

Wel aanmelden? Melden via info@kloosteryesse.nl

Kosten inclusief koffie/thee € 3,-. Welkom!

12 mei Open Huis: Yesse anno 2018

Er is veel gebeurd te Yesse de afgelopen jaren, hoog tijd om daar meer over te gaan vertellen tijdens onze open huismiddagen. Kom dus langs en  hoor wat de bodemonderzoeken hebben opgeleverd en wat dat betekent voor onze kennis over Yesse!
We beginnen om 14 uur met een presentatie tot ongeveer 15 uur, aansluitend een korte rondleiding over het kloosterterrein, zodat meer gaat leven wat inde presentatie wordt verteld.
Entree € 3,- inclusief koffie/thee.

Fietstocht 9 mei 2018: 'Yesse tussen Hunze en A'

Al jaren geleden, toen we het grondbezit rond het kloosterterrein nog kleiner waanden, droomden we van een fiets- of wandeltocht 'rond Yesse'. Het kwam er niet van, ook omdat de randen op enkele plaatsen praktisch niet te bereiken waren. Toen Marnix Deterd Oude Weme in 2015 een oostelijk gebied toevoegde aan het zogenoemde corpusland, kwam er een nieuwe kans. En het lukte: Marry Heidema en Hans Punte zijn er in geslaagd een mooie rondrit te ontwerpen, waar zij ook nog eens nieuwe informatie bij wisten te verzamelen. 

Reden genoeg om de tocht met gepaste trots aan te kondigen! 
De eerste keer is die met name voor donateurs van Yesse en Het Groninger Landschap. Wanneer er plaats over is, kunnen ook anderen mee. 

Aanmelden noodzakelijk:
info@kloosteryesse.nl o.v.v. naam en aantal deelnemers.                                       

Deelname is kosteloos. Een routeboekje met beschrijving is verkrijgbaar à € 6,-.  Er is geen officiële koffiestop, aanbeveling om drinken en eventueel iets te eten zelf mee te nemen. En de verrekijker mee voor de liefhebbers!

Start om 13 uur vanaf het Bezoekerscentrum klooster Yesse,
Essen 7 9751 NB Haren, alwaar we rond 17 uur terug zullen zijn.
Lengte van de route 31 km.

11 april 2018: Stijn Arnoldussen vertelt over bodemonderzoek

Yesse: van ondergronds naar bovengronds   

Archeologisch onderzoek naar klooster Yesse

In 2017 vond in het voorjaar bodemonderzoek plaats op het voormalig kloosterterrein in Essen. Het werd uitgevoerd door een groep 1e jaars studenten archeologie, onder de bezielende leiding van Stijn Arnoldussen. Het leverde meer dan belangwekkende en verbazende resultaten op waar Stijn graag over vertelt. Onder bovenstaande titel vertelt hij: hoe zag het klooster eruit, hoe leefden de nonnen met 'hun' lekenbroeders, hoe rijk en belangrijk was het klooster?

U kunt het allemaal horen op woensdag 11 april 2018, om 20.00 uur op de boerderij Essen 3.

Graag aanmelden op info@kloosteryesse.nl , vol = vol!

Het wordt weer voorjaar te Yesse!

Het voorjaar komt er weer aan, je merkt het aan alles. De dagen lengen, de vogels gaan weer fluiten en ook Yesse ontwaakt uit de winterslaap. Wat heet!
Achter de schermen is en wordt hard gewerkt om een aantal activiteiten aan te bieden, waaronder als eerste een nieuw ontwikkelde fietstocht 'langs de randen van het corpusland van Yesse'. Er is een prachtig boekje klaar, nummer 9 in onze eigen serie Esser miniatuurtjes,  dat we met trots presenteren en te koop hebben wanneer op 9 mei de eerste tocht gefietst gaat worden. behalve de route een kleine maar ware schat aan informatie, zo vlak rond Yesse! Klooster Yesse tussen Hunze en Drentsche Aa, Op de fiets langs Yesses kloostergoed.

Maar natuurlijk al eerder is het eerste open huis op 14 april, de 2e zaterdag van de maand. Allen weer hartelijk welkom vanaf 13:30 uur met om 14:00 uur een lezing over de geschiedenis van Yesse.

12 december 2017:
 Jaap van Moolenbroek verzorgt kloosterlezing: 'Tekenen van God of de duivel?'


Samen met de commissie Letteren van de Culturele Raad Haren heeft 'Yesse' het initiatief genomen tot de organisatie van de kloosterlezing van dit jaar. Wij zijn verheugd Jaap van Moolenbroek, 'wonderdeskundige' bij uitstek, bereid te hebben gevonden ons te komen vertellen over de wonderen van Yesse zelf, maar dit ook uit te breiden met die van andere vrouwenkloosters. De geschriften van Caesarius van Heisterbach, de monnik die rond 1220 enkele malen zelf te Yesse verbleef, vormen een authentieke bron uit de middeleeuwen, dus prachtig materiaal om nader te onder zoeken, en dat is wat de spreker gedaan heeft. Het belooft een interessante avond te worden!  Welkom om 20 uur in het Clockhuys te Haren,   aanmelden op geboektinharen@gmail.com

 

11 november: laatste Open Huis van 2017!

Het waait en regent dat het een aard heeft, te Yesse waaiden enkele weken geleden al twee populieren om die in hun val minstens 6 bomen meenamen, we hebben weer wintertijd of je wilt of niet, kortom het is herfst! Tijd voor ons laatste Open Huis dit jaar en als altijd op de tweede zaterdag, 11 november. We houden ruim op voordat de kinderen langs komen, dus ieder die wil kan deze laatste middag meemaken!
Welkom vanaf 13.30 uur, lezing om 14.00 uur en aansluitend korte rondleiding over het kloosterterrein met uitleg over de resultaten van  bodemonderzoek dit voorjaar. Bezoekerscentrum open tot 16.00 uur.
€ 3,00 inclusief koffie of thee.

14 oktober 2017: Open Huis en de Dag van de Groninger Geschiedenis

Op 14 oktober is het als elke tweede zaterdag van de maand weer Open Huis te Yesse, met steeds weer aan de stand van zaken aangepaste verhalen en  anecdotes over de geschiedenis van toen en nu.
Tegelijkertijd is Yesse vertegenwoordigd op de Dag van de Groninger Geschiedenis in de Archieven, Cascadeplein Groningen. Broederlijk staan we daar samen met de Historische Kring Old Go  uit Haren, waarmee we ook samenwerken in het Historisch Platform Haren. Wilt u meer weten over de Groninger Geschiedenis: behalve 'Yesse' nog veel meer moois!
http://www.dagvandegroningergeschiedenis.nl/

9 september: Open Monumentendag te Yesse!

Deze zaterdag (9 september) een bijzondere dag in Haren: op verschillende plaatsen en op verschillende manieren kunt u deelnemen aan de 2017-versie van de Open Monumentendag zoals Old Go die ook dit jaar weer organiseert.

Yesse doet ook weer mee met een speciale korte presentatie aansluitend bij het thema van dit jaar: Boeren, burgers en buitenlui. De vraag die gesteld wordt: Waren cisterciënzers boeren? Deze vraag stellen is hem beantwoorden, maar waar bestond de boerenfunctie van de lekenbroeders uit? Wat kunnen we hierover vertellen, zien we er nog iets van terug in het landschap van nu? De presentatie zal met regelmaat herhaald worden, vanaf 11:30 tot en met 14:30 uur.

12 augustus 2017 volgende open huis

Ook op deze dag weer verhalen en anecdotes over klooster Yesse en haar bewoners (m/v). En Yesse is weer open voor fietsers van de Geopark pop-up route!
Aanmelden geeft zekerheid over een plekje, maar is niet verplicht.

info@kloosteryesse.nl of 06 53 648 755.

8 juli 2017 drukke dag te Yesse!

8 juli is natuurlijk weer onze maandelijkse 'lezing voor iedereen met rondleiding over het kloosterterrein' van 14 tot 15:30 uur met aansluitend Open Huis tot 17 uur.

Entree € 3,- inclusief koffie / thee.
Maar dezelfde dag kunt u ook weer de pop-up route van het Geopark De Hondsrug fietsen, waarvoor Yesse ook open is van 10 tot 17 uur.

Routeboekjes gratis verkrijgbaar in het Bezoekerscentrum. Zie voor meer info hierover: http://geoparkdehondsrug.nl/nl/p/routes-en-safaris/pop-up-route-ontdek-prehistorisch-groningen/

 

Tijdens het 'Open Huis' op 13 mei zal verhaald worden over hoogte- en dieptepunten uit de geschiedenis van het voormalig klooster Yesse. de gloriemomenten als daar zijn de wonderverhalen, genoteerd door Caesarius van Heisterbach en de ontvangst van abt Johannes van Citeaux (wat deed hij toch in Yesse?) en dieptepunten als de neergang van het klooster, om maar niet te spreken van het vertrek van de zusters en de soldaten die hun intrek namen. De huidige stand van zaken zal niet onvermeld blijven.

Kortom: genoeg om aan te horen en wat het de moeite waard maakt om (weer eens) langs te komen!

Van harte welkom voor de inleiding om 14 uur, aansluitend voor belangstellenden een kleine wandeling over het kloosterterrein. We sluiten het Bezoekerscentrum deze keer om 16 uur. Aanmelden graag per e-mail (info@kloosteryesse.nl) of tel. 06 53 648755.

De bezem er door, seizoensstart open huis op 8 april

Het voorjaar laat zich weer op alle manieren zien in Essen: de bollen bloeien, de vogels bouwen hun nesten, soms met veel kabaal, de bomen lijken hier en daar al groen te kleuren, de eekhoorn rent over de boomtakken en zelfs de ooievaars zijn terug!

Tijd voor de voorjaarsschoonmaak van het Bezoekerscentrum, waar we hopelijk veel bezoekers kunnen ontvangen 8 april. Iedereen is welkom om het kloosterterrein te zien en te ervaren tijdens een (korte) wandeling, om de geschiedenis te leren kennen uit verhalen en door beelden en om bij thee of koffie klooster- of andere mooie verhalen uit te wisselen.

Als altijd is de start om 14:00 uur met een lezing, aansluitend de wandeling en het centrum is open tot 17:00 uur. Aanmelden per mail of telefoon is prettig, geeft zekerheid over een plek, maar is niet verplicht.

Graag tot 8 april!

Groninger Landschap presenteert                                                                

'Klooster Yesse in Vogelvlucht'

Het Groninger Landschap organiseert op zondag 15 januari in Bezoekerscentrum Reitdiep aan de Wolddijk in Noorderhoogebrug een presentatie over het Klooster Yesse. Dit vrouwenklooster stond ooit in het Harense Essen, maar vandaag de dag rest enkel nog de kloostergracht.

Annemiek Bos geeft in de Buitenplaats Reitdiep een presentatie in woord en beeld. Een tipje van de sluier zal worden opgelicht van de geschiedenis van het voormalig cisterciënzer klooster Yesse, dat in het begin van de 13e eeuw gesticht werd en bestaan heeft tot 1594. In de beginjaren vonden in het klooster naar verluidt verschillende wonderen plaats.

Bos vertelt tijdens haar presentatie over de geschiedenis, de rol van het klooster voor de omgeving en het leven van destijds. De lezing begint om 14.00. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

Kijk voor meer informatie op www.groningerlandschap.nl 

Yesse presenteert: Hans Mol

Na het succes van vorig jaar is het de Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse gelukt Prof. Dr. Hans Mol opnieuw naar Haren te laten afreizen voor een lezing in het Clockhuys. Op 13 december om 20:00 uur spreekt hij 'Over kloosters en geweld'.                   Meer infomatie en aanmelden, zie: www.deagendavanharen.nl

Kinderen graven naar Yesse!

15 oktober zullen voor het eerst kinderen kunnen graven naar herinneringen van het voormalig klooster Yesse. De schepjes liggen al klaar om de grond in te gaan, vegers en harken helpen mee om te zien wat er allemaal verborgen ligt in ons nieuw aangelegde archeologische onderzoeksveld. Een echte archeoloog wordt verwacht om uitleg te geven en elk kind krijgt een prachtig graafbewijs mee naar huis! Aanmelden op info@kloosteryesse.nl

 

k

bottom of page