top of page

YESSE TUSSEN HUNZE EN AA


Klooster Yesse lag op de oostflank van de Hondsrug, de hoge zandrug tussen het stroomgebied van de afwateringsrivieren Hunze en Aa, die bij Mude ten noordwesten van de stad Groningen samenvloeiden.

 

Het klooster Yesse bezat over de wijde omgeving verspreid percelen land waarmee deels
voorzien werd in het levensonderhoud. Het betrof landbouwgrond of bijvoorbeeld grond
waar turf afgegraven werd. De gronden werden verkregen als ‘bruidsschat’ die dochters van
gegoede families uit de omgeving meekregen bij hun intrede in het klooster, aangekocht of geruild.
Behalve dat gronden direct voor eigen gebruik werden aangewend, werden er ook percelen verpacht

aan boeren in de omgeving. Rond het klooster bezat Yesse ongeveer 850 ha.                                                               Het totale grondbezit was in 1594 gegroeid tot 3172 ha. Daarmee was Yesse in grootte het
derde klooster in de provincie Groningen.

midden kaarten
bottom of page