top of page

Bij 15 jaar bezoekerscentrum:            Plannen voor wandelroute

en ontvangstcentrum

 

Er is overeenstemming bereikt over de verkoop van een perceel grond ten noorden van het voormalige klooster Yesse te Haren. De toekomstige eigenaar, Stichting Het Groninger Landschap, zal de grond benutten om een rondwandeling tussen het vroegere kloosterterrein en het archeologisch park De Vork mogelijk te maken. Tegelijkertijd worden plannen gemaakt om het huidige bezoekerscentrum van Yesse te vervangen door een ontvangstruimte voor schoolklassen en andere groepen belangstellenden.

Directeur van Het Groninger Landschap, Marco Glastra, maakte dat vrijdagmiddag 18 maart bekend tijdens een feestelijke bijeenkomst rond het 15-jarige bezoekerscentrum Klooster Yesse.

 

      De gehele bijeenkomst is hier te volgen

 

In de H. Nicolaaskerk in Haren was ook burgemeester Koen Schuiling aanwezig, die in zijn toespraak de verbinding van Yesse met de Groninger geschiedenis toejuichte. “Plannen om de kloostergeschiedenis een plek in het toekomstige Museum aan de A te geven beveel ik van harte aan”, aldus de burgemeester. “De aanleg van een opstelterrein voor treinen in het gebied De Vork leverde een ‘archeologische verrassing’ op. Nu ProRail daar een archeologisch park heeft ingericht, verdient het alle steun om dat park vanaf Yesse toegankelijk te maken.” De burgemeester zegde toe onderzoek te doen naar de manier waarop de gemeente Groningen haar verantwoordelijkheid in deze ontwikkeling kan nemen.

 

Riemke Scharff, archeoloog en coördinator activiteiten van het hunebedcentrum Borger, noemde het grote belang om kinderen en volwassenen via de archeologie met hun eigen geschiedenis kennis te laten maken. Ze zegde toe om desgevraagd ook in Yesse het publiek bij het onderzoek te betrekken.

 

Het Kamerkoor Peize onder leiding van Pieter Bosma verzorgde een kort concert met werk van Bruckner, Tavener en Ticheli.

 

 

bottom of page