top of page

De klok van klooster Yesse ...

Een terugkijkje: een klok met stoel en met een verhaal …

Rond 2017 gebeurde er weer iets bijzonders te Yesse, je zou het bijna een wonder kunnen noemen. Pater A.H.W. Bakels SJ, de laatste nog in Haren wonende Pater Jezuïet van het Maartenscollege, meldde zich met de vraag of Yesse een klok of bel wilde hebben. Niet direct een alledaagse vraag, dus dat vroeg om een toelichting.

Pater Bakels ging verhuizen en Haren verlaten. Ooit had de bel dienst gedaan als schoolbel voor het jongensinternaat dat bij het, toen nog ‘Sint’, Maartenscollege hoorde en op de eerste verdieping aan de buitenzijde van de nu nog steeds bestaande Esserhoeve hing. Om de jongens bij elkaar te roepen werd de bel van binnenuit geluid door een van de paters.

In 1966 hield het internaat op te bestaan. De bel werd toen overbodig, bleef nog hangen maar is later door pater Bakels van de ondergang gered. Hij haalde de dik verroeste klok naar binnen en liet deze in Noord Brabant schoonmaken, waardoor de mooie glans erop terugkwam en zichtbaar werd wat voor bijzondere klok het eigenlijk was. De pater wist niet wat hij ermee moest doen bij zijn vertrek, de bel was eigenlijk eigendom van de orde der Jezuïeten, en zeker geen persoonlijk bezit. Hij ging te rade binnen de orde en mocht uiteindelijk zelf een geschikte plaats kiezen. Door de zichtbare verbindingen tussen het (Sint) Maartenscollege en Yesse, namelijk een altaarbeeld dat verwijst naar het wonder van Yesse en het glas-in-loodraam boven de ingang van de voormalige kapel, vond de pater Yesse een mooie bestemming. En zo geschiedde. Waar de klok in 1684 zijn werkende leven begon is onbekend.

De Stichting Bezoekerscentrum klooster Yesse vond dat de bel bij speciale gelegenheden op een passende manier geluid moest kunnen worden. Een klokkenstoel werd de ‘oplossing’. Via de Harense-Tynaarlose Uitdaging kwamen we terecht bij het Technasium, waar een ontwerp gemaakt is. Ook het hout werd aan Yesse geschonken. Onderbroken door corona werd dit najaar door een bevriende timmerman een prachtige klokkenstoel in elkaar gezet.

En zo heeft Yesse een mooie plek voor ‘de bel van pater Bakels’ en een nieuwe band met het Maartenscollege!

2021-10-20 klokkenstoel Yesse.jpg
De klok van Yesse
00:00 / 00:10
ankerpunt
bottom of page