top of page

​Overhandiging De Arm van Johannes de Doper aan Commissaris van de Koning René Paas

May 07, 2020

Overhandiging De Arm van Johannes de Doper aan Commissaris van de Koning René Paas

 

De Groningse Commissaris van de Koning René Paas ontving vrijdag 8 mei het eerste exemplaar van het boekje ‘De Arm van Johannes de Doper’. Hij kreeg de uitgave op gepaste afstand ‘uit handen’ van auteur Bart Flikkema uit Haren tijdens een korte bijeenkomst op het Martinikerkhof in Groningen.

 

Het boekje maakt onderdeel uit van de manifestatie ‘Van Yesse naar Sint Jan’, een reeks activiteiten rond het bezoek van de cisterciënzer monnik Caesarius aan de Groningse Martinikerk en aan het klooster Yesse in Haren, precies 800 jaar geleden. De manifestatie is vanwege de Coronacrisis een jaar uitgesteld. Het boekje was al van de persen gerold en wordt, vooruitlopend op Van Yesse naar Sint Jan, nu al in de verkoop gebracht.

 

De rechterarm van Johannes de Doper werd eeuwen bewaard in de Martinikerk in Groningen. Het reliek kwam volgens de verhalen rechtstreeks uit de Levant, dankzij een slimme koopman. En met de invoering aan het einde van de zestiende eeuw van het ‘gereformeerde geloof’ als enige toegestane religie verdween de arm weer om tot op heden nooit meer terug te keren.

In het vrouwenklooster Yesse, onder de klokslag van Haren, passeerden wonderen en visioenen, waarbij de Heilige Maagd Maria en het Christuskind een hoofdrol speelden. Een houten beeld bewoog, uitgeblazen kaarsen bleven branden.

En het was de cisterciënzer monnik Caesarius die samen met zijn abt Henricus uit Heisterbach in 1220 onder meer Yesse en de Martinikerk bezocht. Caesarius beschreef de Yesser wonderen en het bijzondere reliek in de Martinikerk.

Bart Flikkema, al jaren bezig om details over het klooster Yesse aan de vergetelheid te ontrukken, koppelde de geschiedenis van de arm van ‘Sint Jan’ aan die van de Yesser nonnen. Met dank aan Caesarius.

 

De uitgestelde manifestatie Van Yesse naar Sint Jan vindt nu plaats op woensdag 28 en vrijdag 30 april en op zaterdag 1 mei 2021. Op het programma staan onder meer een ‘processie van Yesse naar de Martinikerk’, lezingen, exposities en de uitvoering van de Caesarius-Cantate. Dat gebeurt op initiatief van het Bezoekerscentrum Klooster Yesse, de Vereniging Vrienden Martinikerk, het Centrum voor Religie en Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen dat samenwerkt met de University of Birmingham en de Studentenkoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties (SKLO). De meeste activiteiten spelen zich af in de Martinikerk.

Tijdens die manifestatie zal de CdK het ‘eerste exemplaar’ van het boekje opnieuw in ontvangst nemen, zo zegde hij toe.

 

Groningen, 8 mei 2020

 

De Arm van Johannes de Doper. Een kostbaar middeleeuws reliek in de Groninger Martinikerk is een uitgave van de Vereniging Vrienden Martinikerk (VVM) in Groningen en de Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse (SBKY) in Haren, ter gelegenheid van de 800-ste verjaring van het bezoek van Caesarius van Heisterbach aan Yesse en de Martinikerk in 1220.

ISBN/EAN 978-90-9032024-3, NUR 693, € 10,00, 64 pp.

Het boekje zal in de boekhandel en in de Martinikerk (na openstelling) te koop zijn.

1 / 1

Please reload

bottom of page