Cisterciënzer Vrouwenklooster te Essen
1215  -  1594
KLOOSTER             YESSE

 Een nieuw jaar voor Yesse

Kloosterlezing op 7 april 

15 en 16 mei:

'Van Yesse naar Sint Jan' 

Let op onze website, facebook

en de kranten!